Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IDZI de FUSCARARIIS, Gilles de Foscarari

  ur. w Bolonii,zm. 1289, dekretalista.

  W 1252 I. otrzymał tytuł magisterdecretorum, a 1269 doctor decretorum; był pierwszym świeckimprof, prawa kan. na uniw. w Bolonii. Jest autorem: Deordine iudicario (Boi 1572), Lectura in Decretales, Quaestiones(wyd. A. Reatz w: Collectio scrlptorum de processu canonicoI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOMELON

  (gr. idios swoisty, melos melodia), w godzinachkanonicznych liturgii bizant. strofa hymnu lub werseto własnej strukturze rytmicznej i melodycznej, określane częstoimieniem autora (np. i. mnicha —» Gabriela), śpiewanapo psalmie (— antyfona) w laudesach i nieszporach (w tygodniach zwykłych występuje 1 i., w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - EKUMENIZM

  1 . D e k l a r a c j e E k u m e ni c z n e j R a d y K o ś c i o ł ó w - Współczesna aktywnośćekum. rodziła się i rozwijała w kontekście walki prowadzonejprzez globalne —» ideologie (VII), co było przedmiotem zainteresowania—> ruchu ekumenicznego, zwł. w formie działań—* Ekumenicznej Rady Kościołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /5 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - WYCHOWANIE

  Współcz. -» pedagogika posługujesię przynajmniej dwoma znaczeniami i., przyporządkowanymitzw. pedagogice światopoglądowej (zwł. marksistowskiej,rzadziej chrzęść), lub formułowanymi w kontekścieanaliz podjętych przez —» socjologię wiedzy, zwl. w nurtachprzetwarzających różne formy marksizmu.

  1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /4 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOFA

  Diecezja w Zairze, sufr. Kinszasy, eryg. 10 XI1959 pod nazwą Ipamu (do 20 VI 1960) z istniejącego od 12II 1948 wikariatu apost. Ipamu, utworzonego z prefekturyapost. powołanej do istnienia 13 IV 1937; zajmuje 60 000km2 i liczy 867 111 mieszk., w tym 458 953 katolików, 37parafii, 76 księży diec. i 18 zak., 92...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - RELIGIJNA

  W znaczeniu szerszym i zbliżonymdo rozumienia potocznego, a także ujętym w aspekcie opisowymoraz niewartościującym - system poglądów, wartości iprzekonań rei. uzasadniających cele, dążenia oraz działaniaczłonków społeczności rei. i wyjaśniających rzeczywistość rei.oraz jej linie rozwojowe; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /7 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA

  (gr. idea kształt, postać, przedstawienie,pojęcie; logos słowo, nauka), termin wieloznaczny używanynajczęściej na określenie całokształtu poglądów na świat i życieludzkie, właściwego danej grupie ludzkiej (lub nawet tylkojednostce), kierunkowi polit., ekon. czy artyst. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

  Problemrelacji i. do —» społecznej doktryny katolickiej pojawiasię w kontekście statusu społ. doktryny Kościoła oraz ocenydominujących i. z punktu widzenia doktryny chrześcijańskiej.

  1. S t a t u s m e t o d o l o g i c z n y - Pominięcie transcendentnychźródeł i treści w społ. doktrynie Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /11 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - DZIEJE

  Pojęcie i. zostało wypracowane w kontekścieprzemian kulturowo-społecznych w okresie rewolucji franc.(1789); ma ono jednak swoją prehistorię, zwł. w dokonaniachF. Bacona, który dążąc do wypracowania nowej metodologiinauk, umożliwiającej sformułowanie epistemologii odkrycianauk. (gł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /8 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - ISTOTA

  1 . T e r m i n  i , występuje w różnych znaczeniachi kontekstach interpretacyjnych; także konkretne i. różniąsię w swej genezie, zawartości treściowej i funkcjach, stądteż trudno sformułować ich definicję sprawozdawczą; mówisię bowiem o i. partii polit., organizacji społ., prądów artyst.,grup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /10 261

  praca w formacie txt

Do góry