Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IDZI z SAINT - GILLES Św.

  ur. ok. 640 w Atenach, zm.między 720-725 w Prowansji, opat.

  1. Z y c i e - Wg żywotów z IX-X w. I. pochodził z zamożnejrodziny; po śmierci rodziców rozdał majątek potrzebującym,udał się do Marsylii i w towarzystwie swego przyjacielaWeredoniusza zamieszkał nad rzeką Gard, gdzie prowadziłżycie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /10 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDONEIZM

  (łac. idoneus zdatny do czegoś, sposobny),pogląd dialektycznej filozofii F. —> Gonsetha, przyjmujący,że poznanie jest procesem, którego punktem wyjścia jest zawszeprowizoryczne (hipotetyczne) przyjęcie wyników (doświadczeń,teorii) odpowiednich procesów wcześniejszych.

  Punkty wyjścia procesów poznawczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI z TUSKULUM, Gilon de Paris OSB kard.

  ur.ok. 1080 w Toucy k. Auxerre, zm. 1142, historyk, legat pap.w Polsce. Związany z Paryżem i Cluny 1122 został mianowanyprzez pap. Kaliksta II kard.-bpem Tuskulum (—» Frascati);

  1123-24 (lub 1125-27 wg K. Maleczyńskiego) jako legat pap.w Polsce wprowadzał tu reformę — gregoriańską oraz przyczyniłsię do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDU, Iduhsien

  Prefektura apost. w Chinach (prow.Szantung) eryg. 16 VI 1931; zajmuje 1800 km2 i 1948 liczyła2,5 min mieszk., w tym 12 600 katolików, 21 parafii, 14 księżydiec. i 13 zak., 14 sióstr; aktualnie prefekturą zarządza bpnależący do kat. Stowarzyszenia Patriotycznego, nie będącegow łączności ze Stolicą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI z VITERBO, Antoniani Aegidius OESA kard.

  ur. 1469 w Viterbo, zm. 12 XII 1532 w Rzymie, działaczkośc, filozof, teolog, filolog.

  Do zakonu wstąpił 1488; studia filoz.-teol. odbywał w klasztorachswego zakonu (Padwie, Florencji, Rzymie), pogłębiającje przez kontakty z arystotelikami D. Gavardim i A.Nifo oraz neoplatonikiem M. Ficino; dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDUMEA

  (hebr. Edom, er. Idumaia, Idumea), gr. nazwakraju —» Edomitów, w e p o c gr.-rzym. obejmująca pd. Judeę,między —» Hebronem a —» Beer Szebą (por. FlavAnt2,1,1; 5,1,22; 12,8,6; 13,9,1; 14,11,4; FlavBJ 2,20,4; 4,8,1);najważniejszymi miastami I. były Adora i Marisa.

  Po zburzeniu Jerozolimy (586 prz.Chr.) I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDŹKOWSKI ADAM

  ur. 24 XII 1798 w Olszance k. Pułtuska,zm. 3 V 1879 w Litynie (Podole), architekt, budowniczy.

  Studiował 1820-24 na wydz. sztuk pięknych UW (otrzymałtytuł magistra budownictwa i miernictwa); 1824-27 kontynuowałstudia za granicą (zwiedził Włochy, Francję, Anglię iNiemcy); po powrocie został 1828...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI z ASYŻU bł. OFM

  ur. w Asyżu, zm. 23 IV 1262w Monteripido k. Perugii, jeden z pierwszych towarzyszy —»Franciszka z Asyżu.

  Wg Vita, przypisywanej bratu Leonowi (Scripta fratris Leonis,Q 1901, 74-115), I. został 1209 jako trzeci asyżanin (poBernardzie i Piotrze) współtowarzyszem Franciszka, uczestniczącw przemianach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IEPER

  Franc. Ypres, miasto i bpstwo tytuł, w zach. Belgii(prow. Flandria Zach.).

  Bpstwo w I. powstało 1559 (z diec. Thérouanne) jako sufr.Mechelen (franc. Malines); za pierwszego bpa M. Balduiniego(Rythovius) miasto splądrowali kalwini, a 1578-84 przeszłoono pod ich zarząd; bp P. Simonius (1584-1605) był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI de FUSCARARIIS, Gilles de Foscarari

  ur. w Bolonii,zm. 1289, dekretalista.

  W 1252 I. otrzymał tytuł magisterdecretorum, a 1269 doctor decretorum; był pierwszym świeckimprof, prawa kan. na uniw. w Bolonii. Jest autorem: Deordine iudicario (Boi 1572), Lectura in Decretales, Quaestiones(wyd. A. Reatz w: Collectio scrlptorum de processu canonicoI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt

Do góry