Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Adyton

  Najbardziej ukryta część staroż. sanktuarium,gaju świętego, groty, świątyni (zwykle tylnapartia —» naosu), dostępna tylko kapłanom i osobomwybranym, gdzie przechowywano świętości i cenneprzedmioty kultowe; a. bywa identyfikowany z —>aba tonem,(gr. adyton)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abstrakcyjna sztuka

  Także nieprzedstawiająca,niefiguratywna, bezprzedmiotowa, zw. również abstrakcjonizmem.

  Terminem tym określa się sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów,oderwaną od obrazowania rzeczywistości. Dziełoabstrakc. stanowi autonomiczną, odrębną rzeczywistość,zbudowaną z układów...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORANCJA - W TEOLOGII MORALNEJ

  W analizie -> czynu ludzkiegotermin i. jest stosowany na oznaczenie braku wiedzy,którą działający powinien posiadać przy podejmowaniu —»decyzji; choć i., określana też dawniej jako nieświadomość,różni się od n i e w i e d z y (brak wiedzy niekoniecznej, czylinienależnej lub niezawiniony brak wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /3 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORANCJA - W PRAWIE KANONICZNYM

  I. rozumiana w ścisłymznaczeniu oznacza habitualny brak wiedzy, którą możnalub należy posiadać; i. może być okolicznością usprawiedliwiającąniezachowanie —» normy prawnej, znoszącą lubzmniejszającą —> poczytalność oraz wpływającą na ważnośćaktu prawnego; różni się od —> błędu (III)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /6 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORANCJA - W SOCJOLOGII RELIGII

  Termin i. jest stosowanyna określenie braku, zwł. znacznego, znajomości treści wiary(—» artykuły wiary), jej podstaw, wartości i norm rei.-mor.,zasad funkcjonowania instytucji kośc. i praktyk liturg. orazważniejszych faktów z życia Kościoła; jako kategoria socjologicznai. r e 1 i g i j n a jest używana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /4 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORANCJA

  (łac. ignorantia nieznajomość, brak wiedzy,nieuctwo), w sensie ścisłym, zawiniony brak wiedzy,którą zainteresowany zdolny jest zdobyć i winien posiadać;

  w znaczeniu szerszym brak wiedzy, określany jako n i e w i e dza,wynikająca z braku —» poznania (zwł. rozumianego receptywnie), czyli stan umysłu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORANCJA - PROBLEMATYKA

  Dla Sokratesa i. stanowiła elementmetody odkrycia i nauczania, wg której przyznanie siędo niewiedzy pełniło funkcje oczyszczające umysł z fałszywychprzekonań (terapia duszy będąca warunkiem dojścia doprawdy; sokratejska —> ironia); także w —» neoplatonizmie i.stanowiła formę-etap oczyszczenia umysłu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /2 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY ANTONI SAMHIRI bp.

  ur. 3 X 1801 w Mosulu,zm. 16 VI 1864 w Mardin, patriarcha syryjskokatolicki.

  Był mnichem w klasztorze w Deir ez-Zafaran; 1822 przyjąłświęcenia kapł., a nast. został sekretarzem i wikariuszem jakobickiegopatriarchy Ignacego Jerzego V as-Saijar (1819-36)z tytułem bpa Mardin; 1827 złożył kat. wyznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY MICHAŁ DŻARWA, ibn Nimatallah bp.

  ur.3 I 1731 w Aleppo, zm. 14 IX 1800 w Szarfeh (Liban), patriarchasyryjskokatolicki.

  Był jakobickim diakonem w Edessie; 1757 przyjął święceniakapł. i pracował w Aleppo, gdzie nawiązał kontakt z misjonarzamikat. (m.in. z Ferdynandem Franciszkiem CuissetSJ) i pod ich wpływem wprowadzał zach. formy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY BEHNAM IV BENNI bp.

  ur. 1831 w Mosulu,zm. 13 IX 1897 tamże, patriarcha syryjskokatolicki.

  Studiował w Rzymie w kolegium Kongr. RozkrzewianiaWiary (Urbanianum); nast. pracował w Mosulu jako kapłani chorepiskop; mianowany 1862 bpem Mosulu (przyjął imięCyryl);

  uczestniczył w I Soborze Wat., na którym prezentowałlinię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt

Do góry