Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Alla prima, fa presto

  Technika malowania w sposóbbezpośredni, szybko, bez podmalowania i najczęściejbez przygotowania rysunku.

  Obrazy malowanetechniką a.p. robią z bliska wrażenie niewykończonych, farba nie zawsze pokrywa całą ichpowierzchnię, zabarwienie zaprawy wykorzystywanebywa jako element barwny.

  Obrazy olejne...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Almanach

  1) w średniowieczu rodzaj kalendarza;początkowo tylko tablice astronom., później, z chwiląwynalezienia druku, roczny kalendarz ścienny, zawierającyprzepowiednie astronom, i przepisy lekarskie(w Niemczech od poi. XV w.), z czasem przybrałformę książki z informacjami o świecie i jego zjawiskach,z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Almucja, almuzja

  1) część składowa uroczystegoubioru kanoników niektórych katedr i kolegiat; pierwotnienakrycie głowy zbliżone do kaptura; od XIV w.a. przekształciła się w pelerynkę z kapturem z futra,jedwabiu lub wełny; w końcu przybrała formę futrzanegopasa, noszonego z lewego ramienia, jako znakgodności...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alpaka

  Lekka tkanina o błyszczącej powierzchni,tkana z wełny peruwiańskich lam, stosowana w Europieod XVII w., szczególnie popularna w 2 poł. XIXi 1 poł. XX w., używana do wierzchnich ubiorów męskichi odzieży mundurowej.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkazar, alcazar

  1) na Wschodzie muzułm. świeckarezydencja o charakterze reprezentacyjnym, budowanaw centrum lub za murami miasta;

  2) w Hiszpaniinazwa warownych pałaców mauretańskich; pomieszczeniamieszkalne i użytkowe rozmieszczane byływokół dziedzińca z portykami.(hiszp. alcazar, z arab. al-kasr 'gród, zamek', z łac...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alpinarium

  Ogród skalny z roślinami górskimiurządzany dla celów nauk. i dydaktycznych; a. zakładanow warunkach naturalnych lub na specjalniesztucznie utworzonych zboczach i pagórkach; a.wprowadzono jako urozmaicenie do parków krajobrazowychw 2 poł. XVIII w., najpierw w Anglii, następniew całej Europie,(od łac. Alpinus...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkierz

  1) wydzielony wyraźnie w bryle budynkunarożnik lub narożna dobudówka, o rzucie na ogółkwadratowym lub prostokątnym, kryte często osobnymdachem; a. wykształcił się w 1 poł. XVI w. znarożnych baszt warownych zamków.

  W Polsce charakterystycznyzwł. dla dworów XVI w. i pałacówXVII w.; w budownictwie dworów...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aldyny, aldy

  Książki drukowane w Wenecji na przeł. XV i XVI w. przez Aldusa Manutiusa, a potem jego syna i wnuka; drukiz Officina Manutiana (1494-1597) charakteryzujeogromna dbałość o stronę estet.; należą one do najpiękniejszychpublikacji tego czasu,(od im. Aldus (Manutius), humanista i drukarzwenecki)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alegoria

  Obrazowe przedstawienie abstrakcyjnegopojęcia, ukazanego pod postacią ludzką (—> personifikacja),zwierzęcą bądź w formie grupy figur.,której postacie poprzez swe cechy, atrybuty, stroje,pozy, gesty i zachowania oznaczają określoną sytuację,będącą tematem uogólnienia (np. wielofiguralnypochód alegor...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /4 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleja

  Droga piesza lub jezdna wiodąca między równoległymirzędami drzew; wywodzi się z renes. ogrodówkwaterowych, rozwinęła się w klas. ogrodachbaroku we Francji oraz innych krajach, pozostającdo czasów współcz. częstym składnikiem kompozycjiogrodowych i urbanist.;

  występuje jako pojedyncza,podwójna lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt

Do góry