Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANALITYKA

   

  ANALITYKA (gr. [sc. techne]> = umiejętność analizowania) ang. analytics; fr. l'analytique; nm. Analytik

  U Arystotelesa: w przeciwstawieniu do -> dialektyki (3) — dział logiki poświę­cony dowodzeniu apodyktycznemu.

  U I. Kanta: dział -> krytyki (2) mają­cy za przedmiot badanie form intelektu;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTERNATYWA

   

  ALTERNATYWA altematwus = zmie­niający się jeden za drugim, od łc. alterno = czynię coś na przemian, waham się, alter = jeden z dwóch) gr. to diedzeugmenon; ang. disjunction, alternation; fr. alternative; nm. Alternatwe

  1. log. Zdanie złożone będące połącze­niem dwóch zdań za pomocą symbolu v z -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA

  ANALIZA (gr. = rozkładanie, roz­biór) ang. analysis; fr. analyse; nm. Analyse

  1. W przeciwstawieniu do os—> syntezy (którą analiza często dopełnia w opera­cjach badawczych): rozkładanie jakiejś ca­łości na elementy, zazwyczaj niejednorod­ne; zmierza ono do wyróżnienia składni­ków pierwotnych, wykrycia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTRUIZM

   

  ALTRUIZM (łc. alter = (ktoś) drugi, in­ny) ang. altruism; fr. altruisme; nm. Altruismus

  Termin utworzony przez A. Comte'a na określenie postawy przeciwstawnej z jed­nej strony vs—> egoizmowi (egoisme), z dru­giej zaś —> miłosierdziu (charite), i w tym znaczeniu przyswojony przez H. Spence­ra.

  Teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA EGZYSTENCJALNA

   

  ANALIZA EGZYSTENCJALNA ang. ex-istential analysis; fr. analyse existentielle; nm. Daseinsanalyse (2), Existentialanalyse

  1. W szerszym znaczeniu: psycho­logia analityczna istnienia (daseinsanalytische Psychologie) — ogólna na­zwa tych kierunków psychologii głębi, które nawiązując do -^ filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andron, andronitis

  Część staroż. domu gr. przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn, w odróżnieniu od części przeznaczonej dla kobiet (—» gyneceum); był to —> perystyl, dookoła którego znajdowała się jadalnia i biblioteka. (z gr.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angażanty

  Rodzaj mankietów kobiecych, podwójnychlub potrójnych, szytych z muślinu, gazy, rąbkualbo koronek, noszonych w Polsce zgodnie z modąfranc. od ok. 1660 do ok. 1774.

  A. były bardzo rozpowszechnionew ubiorze szlacheckim i mieszczańskimdo lat 90. XVIII w.(franc. engageants)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angielski ogród

  Forma ogrodu i kierunek wsztuce ogrodowej nawiązujący do układu naturalnegokrajobrazu.

  Powstał w Anglii na pocz. XVIIIw. pod wpływem poglądów artyst. inspirowanychpoprzedzającymi je ideami filoz.-lit. oraz mai.przedstawieniami pejzażu. A.o. cechuje zarzuceniesztucznej regularności, wyeliminowanie linii...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angoba

  Rodzaj polewy ze szlachetnej glinki, kładzionejcienką warstwą na powierzchnię naczyniawykonanego z gliny gorszej i odmiennego koloru;na a. malowano lub ryto wzór; angobowanie stosowanood czasów przedhist. w ceramice BliskiegoWschodu, zwł. w polewanej ceramice muzułm.; odok. IX w. gł. dla zakrycia gorszego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angster, Kuttrolf

  Butla szklana, o długiej, skręconejz dwóch lub kilku rurek szyjce, przez które pijącyz trudem sączył napój; znany w staroż., wyrabiany wNiemczech w XV-XVIII w. i używany gł. podczas zabawcechowych. Zob. też scherzglaser.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt

Do góry