Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Anthemion

  Staroż. ornament, składający się najczęściejz uszeregowanych na przemian elementówstylizowanej palmety i in. motywu rośl.; występuje warchitekturze i ceramice greckiej,(gr. anthemion 'kwiatek')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anta

  W architekturze staroż. zakończenie wysuniętych, w kształcie czworokątnego pilastra, bocznych ścian —> naosu, tworzących pronaos. Termin in antis, stosowany do pronaosu lub świątyni (aedes in antis, templum in antis), oznacza typ budowli posiadającej w pronaosie dwie kolumny lub kariatydy ustawione...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antologion

  Księga zawierająca zbiór ważniejszychtekstów wybranych z różnych ksiąg liturg., służącajako —> brewiarz w kościołach obrządku bizant. złączonychunią z kościołem rzymskokatolickim.<gr->.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antaba

  Metal, uchwyt, w formie obręczy bądź pałąka ruchomego lub stałego, stosowany jako uchwyty skrzyń, sepetów, kufrów, umieszczany na drzwiach, bramach, furtkach;ozdobne a. miały zwykle kształt głowy lwa z obręcząw paszczy; ruchome a. służyły często jako kołatki.

  A.znano od okresu cesarstwa rzym.;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antresola

  Niskie pomieszczenie mieszkalne jednolubkilkuizbowe, wydzielone w górze z przestrzeniprzyziemia (parteru), rzadziej piętra, nie stanowiącejednak kondygnacji budynku.

  A., jako odmianę —> mezzanina,zaczęto stosować w pałacach renesansowych,(franc. entresol).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antarala

  W architekturze ind. przedsionek;występuje najczęściej jako odrębna część świątyniłącząca salę obrzędową (—» mandapa) z sanktuarium.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropomorficzne naczynie

  Naczynie w kształciewyobrażającym postać ludzką lub jej część; występowałowe wszystkich niemal kulturach, począwszyod neolitu, jako naczynie o charakterze sepulkralnym(—» kanopy, urny twarzowe) lub naczynia ozdobnecodziennego użytku.(od antropomorfizm, z gr. dntrópos 'człowiek' +...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antefiks

  Element arch. z kamienia lub terakoty wformie ornamentowanej płyty zasłaniającej pokryciedachu dachówkami, ustawiany zwykle na gzymsiebocznych ścian budowli zamiast —> simy; najczęstszekształty: trójkąt zdobiony płaskorzeźbą lub półkole zgłową kobiecą bądź maską; charakterystyczny dlaant...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropomorficzne przedstawienie

  W sztukachpiast, przedstawienie pod postacią ludzką bóstw,zjawisk przyrody, pojęć abstrakc. itp. Zob. też personifikacja.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antepagmenta

  Zespół terakotowych ozdób dachówświątyń gr. i etruskich, identyfikowany z —>antefiksem; także dekorowane płyty z terakotyumieszczane przeważnie na gzymsach, fryzach, architrawachbudowli etruskich i rzymskich.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt

Do góry