Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Archiwolta

  1) profilowane lub ornamentowaneczoło arkady, element dekor, pokrywający krzywiznękonstrukcyjnego łuku.

  A. bywają wykute w czołachkam. klińców łuku, częściej wykonane w materiałachnarzutowych (np. tynk, stiuk); występują nałukach arkady w otworach drzwi, bram, okien, na łukachodciążających; a...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arbaleta

  Rodzaj kuszy, z metal, łuczyskiem i długim,lekkim łożem, siodłowato wygiętym w górnej części,dostosowanym do wyrzucania kul kam. lub ołowianych;do czego też służyła podwójna cięciwa ze skórzanąpatką pośrodku; używana przeważnie do polowaniai w zawodach o charakterze sport., np. w strzelaniudo...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arcosolium

  Nisza grobowa, zamknięta najczęściejłukiem, kuta w ścianie katakumb wczesnochrześc, atakże w portykach bazylik i przedsionkach celi; wykształciłasię w III w., rozpowszechniła w IV w.; zdobionafreskami, rzadziej mozaiką.(łac.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arboretum

  Ogród lub park przeznaczony douprawy różnych gatunków i odmian roślin drzewiastychw celach nauk.-badawczych i dydaktycznych; a.zaczęły się pojawiać gł. od poł. XIX w.(niem. Arboretum, z późnołac. arboretum, od arbor'drzewo')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arena

  W amfiteatrze i cyrku rzym. wysypany piaskiemowalny plac, na którym odbywały się igrzyska;w średniowieczu a. nazywano także place ogrodowedo gonitw i gier turniejowych; w XVIII w. również jedenz elementów kompozycyjnych niektórych ogrodów barok.(Łaszki, Otwock Wielki).

  Współcześnie miejsceprzedstawień...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archeoteka

  Muzeum, galeria starożytności; terminużywany w XIX w.; obecnie wyszedł z użycia,(od gr. archaios 'dawny', archeo- + -teka)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aretyńska ceramika

  Nazwa nadawana ceram. wyrobomrzym. odnalezionym na terenie etrusko-rzym.miasta Arretium (ob. Arezzo, w środk. Italii); gatunekrzym. naczyń typu terra sigillata przeznaczonych doużytku stołowego, z czerwonej gliny z błyszczącą polewą,z reliefową dekoracją rośl. i figur., wykonanąprzy pomocy matryc; ca...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archibanco

  Ciężka ława ze skrzynią pod deskąsiedziska;obudowana z trzech stron pełnymi ściankami;mebel używany we Włoszech od XIV w.; prototyp—> cassapanca.(wł.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apsyda, absyda

  W architekturze (gł. sakralnej) pomieszczeniena rzucie półkola, półelipsy, trójliścia, podkowy,trapezu lub wieloboku, zamykające prezbiteriumlub nawę (niekiedy nawy boczne i ramiona transeptu),o równej lub mniejszej od nich wysokości i szerokości, wyodrębnione lub wtopione w bryłę budynku.

  A...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ark, kuhendiz, kata

  Obwarowane centrum feudalnegomiasta muzułm., gł. w środk. Azji, mieszczącezabudowania feudała; wykształcone w kon. XIII w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /128

  praca w formacie txt

Do góry