Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Berdysz

  1) topór bojowy o silnie zakrzywionym,wystającym ku górze ostrzu i długim drzewcu, używanyw XVI i XVII w. w zach. Europie i Rosji; w Polscewprowadzony ok. 1674 przez Jana Sobieskiego wformie zmodyfikowanej (mniejszy) jako broń piechotyi dragonów;

  2) siekierka, noszona u pasa przezpiechotę węg. w XVI w.(daw...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Belkowanie

  W porządkach klas. i ich interpretacjiw architekturze nowoż. najwyższy, poziomy, spoczywającyna kolumnach (półkolumnach, pilastrach itp.)trójdzielny człon składający się z architrawu, fryzui gzymsu; ukształtowanie i proporcje mają charakterystycznedla poszczególnych —> porządków architektonicznych.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beret

  Forma —> biretu, nakrycie głowy noszoneczęściej przez mężczyzn, od XVI w. powracające wmodzie eur. jako okrągła, płaska czapka z filcu, spilśnionejdzianiny, aksamitu lub innych tkanin, zdobionapiórami, galonem, haftem, nawet klejnotami.

  B. byłrozpowszechniony we Francji jako nakrycie głowyBasków i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beluard

  Pierwotnie obszerna baszta; w XVI w.,w fortyfikacjach o narysie bastionowym, niewielki,mało rozwinięty bastion. (z wł. beluardo)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Berettino

  Technika zdobienia ceram., polegająca napokrywaniu czerepu naczynia niebieskim szkliwem,na którym malowano ornamenty groteskowe lub figur,żółtą lub białą farbą. B. stosowano w XVI w. we wł. wytwórniachmajoliki (gł. w Faenzy).

  Odmianą b. jest monochromatycznadekoracja, tzw. azzurro sopra...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baszta

  1) wieża warowna fortyfikacji średniow.,zazwyczaj częściowo wysunięta przed lico murówobronnych i wzniesiona ponad ich poziom, flankującadostęp do murów i bram.

  B. stanowiły obwarowanepunkty obserwacyjne i stanowiska obrony; budowanew formie cylindrycznej, czworobocznej,wielobocznej lub w kształcie litery...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bedestan

  W krajach tur. rodzaj hali handl. przeznaczonejna bardziej kosztowne artykuły, np. tkaniny.

  Odpowiednik eur. sukiennic. W średniow. krajacharab. analogiczne budowle nazywano kajsarijami.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazalt

  Brunatna lub czarna skała magmowa; wstanie niezwietrzałym (czarny kolor) używana w staroż.Egipcie, Babilonii, Syrii i Palestynie jako kamieńrzeźb, i materiał bud.; b. poi. stosowane są jedynie jakotłuczeń w budownictwie,(franc. basalte)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Batalistyczne przedstawienie, batalistyka

  Przedstawieniasceny bitewnej, pochodu wojennego, scenyz życia obozowego - w malarstwie, rzeźbie i grafice; p.b. jest jedną z odmian przedstawienia —> historycznego;artysta specjalizujący się w tych tematach zw.jest batalistą.

  Tematyka batalistyczna występowaław sztuce staroż. Egiptu, Mezopotamii...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazaltowa ceramika

  Wyroby naśladujące bazalt, zczarnej gliny kamionkowej z dodatkiem tlenku manganu,nieszkliwione, o powierzchni gładko polerowanej,z silnym połyskiem; wprowadzone w latach 70.XVIII w. przez Wedgwooda, znalazły licznych naśladowcówprzede wszystkim w Anglii; b.c. stosowanagł. do wyrobu medalionów, urn, plakiet...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt

Do góry