Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Blanki, krenelaż

  W średniow. murach obronnychzęby przedpiersia wieńczącego mur lub basztę z regularnierozmieszczonymi prześwitami o wykroju prostokątnym;stanowiły osłonę dla strzelających przezprześwity łuczników; gdy mury warowne zaczętozwieńczać —» hurdycjami lub machikułami, b. umieszczanoniejednokrotnie na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizantyńska sztuka

  Sztuka chrzęść, ukształtowanaw ramach Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego w nawiązaniudo hellenistycznej tradycji małoazjat., syryjskieji aleksandryjskiej, mająca swój gł. ośrodek wKonstantynopolu jako stolicy państwa, rozwijającasię do końca jego istnienia w poi. XV w. jako przedłużeniegr. sztuki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /5 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bluszcz

  Motyw dekor. występujący najczęściej wformie łodygi z liśćmi sercowatymi, trój- lub pięciodzielnymi;często obok liści - owoce (3-5 kulek).

  Stosowanyod starożytności w architekturze (głowice,fryzy, gzymsy, trzony kolumn), rzemiośle artyst. (tkaniny,mozaiki, emalie, ceramika), iluminacjach i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blazonowanie

  Opis herbu z zastosowaniem terminologiiheraldycznej, na podstawie którego możnaodtworzyć poprawny rysunek herbu.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizarre

  Typ wzoru na tkaninie, odznaczającego sięniespokojną kompozycją wielu motywów rośl., zwierzęcych,fantastycznych i abstrakc, stosowany gł. weFrancji od przeł. XVII i XVIII w. do lat 20. XVIII w. natkaninach odzieżowych i obiciowych.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blech

  Pomieszczenie i teren przeznaczony do bielenia tkanin i ich apretury, usytuowane zwykle w pobliżu ląk nadrzecznych, na których poddawano tkaninę bieleniu przez działanie wody i promieni słonecznych. B. istniały w Polsce co najmniej od XIV w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biżuteria

  Drobne wyroby złotnicze i jubilerskie,używane jako ozdoby ciała i stroju, wykonywaneprzede wszystkim z materiałów cennych (szlachetnemetale: złoto, srebro, platyna, drogie kamienie, kośćsłoniowa) i ozdobnych (masa perłowa itp.), zdobioneróżnorodnymi technikami i odznaczające się zwykleartyst...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blenda, ślepy otwór

  Płytka wnęka w murze, w formie arkady lub okna; zwykle stosowana w elewacjach jako motyw dekor., rzadziej w celu odciążenia ściany, (niem. Blendę)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurko cylindryczne

  Typ biurka mający ćwierćcylindryczną pokrywę otwieraną do tyłu i chowającą się wewnątrz mebla; najoryginalniejsze w XVIII w. rozwiązanie konstrukcyjne biurka, którego inicjatorem był rzekomo ambasador austriacki w Paryżu Kaunitz stąd zw. czasem bureau a la Kaunitz; do rozpowszechnienia b.c...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurko

  Staropol. bioro, mebel skrzyniowy, którypowstał z połączenia pulpitu, stołu i komody i wykształciłsię w postaci różnych typów konstrukcyjnycho odmiennych nazwach. Używany we Francji i Angliitermin bureau pochodzi od słowa bure - typ.zgrzebnego płótna, którym w średniowieczu przykrywano—> stoły i —>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt

Do góry