Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARTEFAKT

   

  ARTEFAKT (łc. arte factum = sztucznie wytworzone, od ars = sztuka i facio = czynię, wytwarzam) ang. artefact, artifact, articraft; fr. artefact, artifait; nm. Artefakt

  Wytwór człowieka imitujący lub zastę­pujący nieorganiczny albo organiczny twór natury; może to być przedmiot materialny (np. proteza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASERCJA

   

  ASERCJA (łc. = uznanie, twier­dzenie) ang. assertion; fr. assertion; mn. Assertion, Behauptungsatz

  1. log. Uznanie jakiegoś zdania za praw­dziwe lub własność sądów wydanych z przekonaniem o ich prawdziwości (w od­różnieniu od sądów tylko pomyślanych lub przedstawionych, czyli —> supozycji /2/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /4 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTYZM

   

  ARTYZM (łc. ars, artis = sztuka) ang. artistry; fr. art; nm. das Kunstlerische

  Pojęcie pochodne od pojęcia -^ sztuki i wraz z nim przybierające różne sensy. Można je mianowicie odnieść do: a) arty­sty (twórcy) — oznacza wówczas zdol­ność (umiejętność) wytwarzania dzieł do­skonałych, oryginalnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASERTORYCZNY

   

  ASERTORYCZNY (nłc. = stwierdzający) ang. assertoric; fr. assertorique; nm. assertorisch

  log. Stwierdzający zachodzenie czegoś w rzeczywistości, jako faktu, bez przyta­czania na to dowodów.

  W logice tradycyjnej: określenie zdania mającego którąś z następujących postaci: Każde S jest P;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOKRACJA

   

  ARYSTOKRACJA = rzą­dy dobrze urodzonych; rządy najlepszych, idealny ustrój społeczny) ang. aristocracy; fr. aristocratie; nm. Aristokratie

  Ukształtowany w starożytności us­trój społeczny przeciwstawny z jednej strony monarchii, z drugiej zaś > de­mokracji, polegający na sprawowaniu rzą­dów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASOCJACJONIZM

   

  ASOCJACJONIZM ang. associationism; fr. associationnisme; nm. Assoziations-Psychologie

  Kierunek w psychotogii empirycznej (m. in. D. Hartley, H. Ebbinghaus, Th.-A. Ribot, Th. Ziehen) wywodzący się z teorii poznania (m. in. D. Hume, J. Mill, J. St. Mill, A. Bain, J. F. Herbart, H. Spencer), wyjaśniający...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dołoman, dolman

  1) tur. długi ubiór męski z obcisłymi rękawami;

  2) nar. strój węg. w formie dopasowanej, szamerowanej kurtki z sukna lub aksamitu, używany od XV w., stopniowo skracany, noszony wraz z mentykiem przez huzarów węg. jeszcze w XIX w.

  Od XVIII w. d. popularny był w uniformach wojsk, innych państw, także w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dioptaz

  Minerał, bardzo rzadki; tworzy kryształyo barwie szmaragdowozielonej; bywa nazywanyszmaragdem miedziowym, odmianą o barwie ciemnofioletowoniebieskiejjest w i o l a n; po oszlifowaniuużywany w jubilerstwie.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dłutko

  Narzędzie graf., używane do wycinaniapłaszczyzn, linii i form w druku wypukłym (—> drzeworyt,—» linoryt, —> gipsoryt); można je podzielić natrzy rodzaje: d. kątowe (w kształcie litery V), służącedo wycinania linii; d. półokrągłe o kształcielitery U), pomocne przy wycinaniu płaszczyzn; d.płaskie lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diopsyd

  Minerał o barwie zielonej; przezroczyste odmiany mimo niewysokiej twardości (5-6 w skali Mohsa) używane są w zdobnictwie.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /125

  praca w formacie txt

Do góry