Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Donatywa

  Moneta, przeważnie złota, bita ozdobnymi stemplami specjalnie jako podarunek dla władcy lub innej wysokiej osobistości; w Polsce w XVI-XVII w. wybijano d. w Gdańsku i in. miastach pomorskich, najczęściej z okazji wjazdu królów polskich, (ang. donatwe, od łac. donatwum 'dar')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dorożka

  Typ lekkiego, czterokołowego, jednolubparokonnego pojazduz budą składaną, do przewozu 1-4 pasażerów,wprowadzony w XIX w. w Rosji; na terenie byłegozaboru ros. i w Prusach (die Droschke) powszechnanazwa komunikacji miejskiej do wynajmu za opłatąspecjalnej taksy, ustalanej przez władze miejskie; wzach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dragonia

  Formacja wojsk., zw. niekiedy konnąpiechotą, stosująca w boju taktykę piechoty, w marszuużywająca koni; charakterystyczny krótki muszkiettej formacji z w. d r a g o n e m ; d. pojawiła się wXVI w., rozpowszechniając się w dwóch następnychstuleciach.

  (od dragon franc. 'smok', z łac. draco~onis, gr...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominanta

  Gł. akcent w kompozycji piast., któremu podporządkowane są inne elementy; d. kolorystyczna, barwna - plama barwna odgrywająca zasadniczą rolę w kompozycji koloryst. obrazu (-» koloryt), (franc. dominantę)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domino

  1) kaptur z krótką narzutką, noszony wśredniowieczu przez księży;

  2) długi luźny płaszcz zkapturem zasłaniającym część twarzy noszony przezmężczyzn i kobiety na maskaradach w XVII i XVIII w.(franc.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD

  BŁĄD gr. to diapseudesthai (Arystoteles); łc. error, falsum; ang. fallacy; fr. erreur; nm. Irrtum

  Najogólniej: myślenie tego, co nie jest, w odróżnieniu od -^ fałszu (1), który jest m.' in. mówieniem tego, co nie jest.

  1. log. Niezgodność myślenia z zasada­mi logicznymi. Rozróżnia się:

  a) błąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPOŚREDNIOŚĆ

   

  BEZPOŚREDNIOŚĆ nłc. immedietas; ang. immediacy, immediateness; fr. immediation, immediatete; nm. Unmittelbarkeit

  Określenie charakteryzujące relację, w której między dwoma wyróżnionymi członami nie ma (nie uwzględnia się) czło­nu trzeciego — pośredniego.

  pozn. Bezpośredniość pozna­wcza —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIZM

   

  BIOLOGIZM ang. biologism; fr. biologisme; nm. Biologismus

  Ujmowanie ogółu zagadnień filozofi­cznych (gnozeologicznych, etycznych, este­tycznych itd.) z punktu widzenia biologii; stanowisko reprezentowane przez Ch. Darwina i H. Spencera. Według biologizmu prawo —> ewolucji jest prawem powszechnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNOŚĆ (pasywność)

   

  BIERNOŚĆ (pasywność) nłc. passivitas; ang. passiveness, passwity; fr. passivite; nm. Passivitat

  metaf. Cecha tego, co podlega -^ dzia­łaniu (1) lub może mu podlegać. ^Do­znawanie (1).

  Postawa charakteryzująca się bra­kiem inicjatywy w działaniu, uleganiem cudzym wpływom, zadowalaniem się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOMORFIZM

   

  BIOMORFIZM (gr. bios = życie + morphe = kształt, wygląd) fr. biomorphisme

  filoz. przyr. Traktowanie zjawisk psychi­cznych lub społecznych (i w pewnych przy­padkach również zjawisk fizycznych) jako swoistych form życia. -> Biologizm (4).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt

Do góry