Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Eleusa

  Ros. Umilenie, typ ikonograf. przedstawieńMatki Boskiej z Dzieciątkiem, ukazujący -» Marię,trzymającą w ramionach młodzieńczego Chrystusa,i skłaniającą ku niemu głowę; Jezus obejmujeMarię za szyję i przytula policzek do jej twarzy.

  Takieujęcie służy wyeksponowaniu ich silnego związkuuczuciowego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksedra

  1) w starożytności półokrągła nisza z ławąumieszczana w gr. gimnazjonach, palestrach, domachmieszkalnych jako zakończenie perystylu; wepoce rzym. budowano e. o charakterze samodzielnychbudowli, ozdobione niszami i posągami.

  W nowoż.architekturze ogrodowej, termin ten oznacza półkolistąniszę...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elewacja

  1) lico budynku, jedna z zewn. jego ścianwraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami.

  E. określa się wg położenia względem stron światalub otoczenia (frontowa, tylna, boczna, ogrodowa);e. starannie zaprojektowana, w której znajduje się gł.wejście (w pałacach także e. od strony ogrodu)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekslibris

  Znak własnościowy książki; zwykle kartka z wyobrażeniem graf. i nazwiskiem właściciela książki lub nazwą instytucji,wklejana do dzieła na wewn. stronie przedniejokładziny dla zadokumentowania przynależnościegzemplarza do księgozbioru; typowy e. od poł.XV w. ma formę heraldyczno, rzadko z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipskie naczynia

  Znane dzięki materiałowi archeol.i ikonograf.; odznaczają się rozmaitością funkcjii form. Najbardziej charakterystyczne dla stróż. Egiptusą naczynia kam. wytwarzane od okresu predynastycznego.

  W ich produkcji osiągnięto mistrzostwo wykorzystującróżnorodne gatunki kamienia (m.in. bazalt,granit, dioryt...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elzewiry

  Książki o małym formacie (12°, 24°), drukowanei rozpowszechnione w 2 ćw. XVII w. przezhol. rodzinę drukarzy, księgarzy i wydawców - Elzevier- która w 1538-1712 działała w Lejdzie i Amsterdamiei wydała ok. 5000 pozycji.

  Druki Elzevierówodznaczały się starannością wykonania, jasnym, opięknym kroju...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspertyza

  Badanie dzieła sztuki (gł. obrazu, rzeźby,ryciny, przedmiotu rzemiosła artyst.) pod względemjego autentyczności, datowania, atrybucji określonemuautorowi, warsztatowi lub kręgowi artyst.,dokonywana przez znawcę - historyka sztuki, konserwatora;także pisemny dokument zawierającyorzeczenie i wyniki tego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egiptomania

  Zwrot ku kulturze staroż. Egiptu,uwarunkowany polit, rei. lub kulturowo, występującyw staroż. Rzymie, szczególnie w okresie OktawianaAugusta, i w nowoż. Europie od egip. wyprawyNapoleona, przejawiający się - obok kolekcjonerstwai badań - imitacjami motywów egip. w sztuce; określanyteż renesansem sztuki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresjonizm

  1) w szerszym znaczeniu - tendencjazmierzająca do spotęgowania napięcia poprzezwybór momentów treściowych i odpowiednią kompozycjęobrazu, często za pomocą deformacji i kontrastowychzestawień barwnych;

  2) kierunek w sztucei literaturze występujący w 1 ćw. XX w., wyrastający zeźródeł filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eglomizowanie

  Technika zdobienia szkła płaskiegopolegająca na grawerowaniu motywów dekor. wzłotej lub srebrnej folii położonej na odwrotnej stronieszyby i wypełnianiu rytu farbą.

  W starożytności i wśredniowieczu znano inne warianty tej techniki. Nazwapochodzi z 2 poł. XVIII w. i wiąże się z osobą franc.ramiarza...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt

Do góry