Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Etimasia, Hetoimasia

  Apokaliptyczny motyw (->Apokalipsa) tronu przygotowywanego dla ChrystusaWładcy i Sędziego Świata (—> Pantokrator), występującyw sztuce od IV w.; tron z ukazaną na nim księgąEwangelii lub krzyżem, niekiedy także z przedstawieniemgołębia Ducha Św. (—> Trójca Święta), Baranka,od XIII w. narzędziami...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erekcja

  1) wzniesienie, zbudowanie, założenie,fundacja: miasta, kościołów, zakonów, dokumentzezwalający na fundację szpitali oraz instytucji dobroczynnychutrzymywanych przez Kościół.

  Dla upamiętnieniatreści fundacji i osoby założyciela wmurowywanotzw. tablicę erekcyjną;

  2) e. miasta,techn. termin urzędowy...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epimanikia

  W kościołach obrządku wsch. częśćliturg. stroju biskupów i kapłanów; sztywne mankietynakładane na rękawy sticharionu, zdobione haftem,często z przedstawieniem scen figur. E., w Bizancjumudokumentowane od X w., wywodzą sięprawdopodobnie z mankietów stroju świeckiego lubod rękawic, które wkładał...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ermitaż, erem, eremitorium, pustelnia, ustronie

  Urządzona wygodnie, położona na uboczu budowla parkowa, w formie małego domku, przeznaczona dorozmyślań, kontemplacji lub na małe przyjęcia; czasemumieszczano w nim zbiory osobliwości.

  Idea pustelniogrodowych nawiązuje do pustelni klasztoróweremickich, w których każdy zakonnik posiadał własnydomek z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epitafion, epitafios, płaszczanica

  W kościołachobrządku wsch. tkanina liturg. używana w obrzędachWielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, z haftowanymprzedstawieniem sceny Złożenia do grobu i Opłakiwaniaz postaciami adorujących aniołów, oraz otaczającymje tekstem hymnu zaczerpniętym z liturgiiWielkiego Piątku.

  Podczas nabożeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entartete Kunst

  Zwrot ukuty przez ideologów nazistowskichna określenie wszelkiego rodzaju awangard,poszukiwań w sztukach piast.; także tytuł wystawy,którą w 1937 zorganizowano w Monachium,prezentując pod tym szyldem sztukę nowocz.

  OkreślenieE.K. oznaczało coś bezwartościowego, szkodliwego,zasługującego na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entazis

  Lekkie wybrzuszenie trzonu kolumny doryckiej,najczęściej w ok. 1/3 jej wysokości, uwarunkowanewzględami optycznymi (pozorne odciążeniebelkowania, usunięcie złudzenia wklęsłości, występującegoprzy zastosowaniu prostego trzonu); stosowanew budownictwie gr. okresu późnoarchaicznegoi klas.

  (gr. entasis...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Environment, etwironment art

  Termin określającyrodzaj dzieła i równocześnie działania piast., polegającyna zaaranżowaniu przestrzeni w taki sposób, bywidz, znajdując się wewnątrz aranżacji, poddany byłze wszystkich stron zintegrowanemu działaniubodźców piast. E. pojawił się w końcu lat 50. w kręgupop-artu.

  Za pioniera e...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epigonation, hypogonation

  Część stroju liturg.i jedno z insygniów biskupów w kościołach obrządkuwsch.; sztywny czworobok, najczęściej romb lub kwadrat,obciągnięty jedwabną tkaniną, zawieszony u pasaz prawej strony, ozdabiany haftem, zazwyczaj zprzedstawieniem krzyża lub wizerunkiem ChrystusaPantokratora.

  E. pojawia się pod...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epigraf

  Napis ryty (tzw. inskrypcja), wykonanyna materiale twardym, zwł. w kamieniu, metalu lubdrewnie, umieszczany na budowlach, grobowcach,płytach nagrobnych, pomnikach, tablicach erekcyjnych,wotywnych itp.; e. o różnej treści występowaływ staroż. Grecji i średniowieczu.

  W czasach późniejszychnazwę e. nadawano...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry