Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Fotolitografia

  Technika druku płaskiego polegającana fot. metodzie przenoszenia rysunku na litograficzną formę druku, sposobem bezpośrednim lubpośrednim.

  Zasada przygotowania negatywu (lubpozytywu) jest jednakowa dla obu metod i ograniczasię jedynie do przefotografowania na właściwy formatbłony, bądź na odręcznym...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fortugały

  Najwcześniejsze rozwiązanie techn.poszerzania spódnic kobiecych w modzie zachodnioeur.

  Pojawiły się po raz pierwszy w Hiszpaniiw 1468, jako obręcze z trzcin (.los verdugos), nadającespódnicy kształt dzwonowaty. W XVI w. rozpowszechniłysię we Francji, początkowo jakospódnice z grubego płótna rozpięte na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fontanna, wodotrysk, zdrój

  Urządzenie składającesię ze zbiornika (w formie basenu, czaszy lub misy)z przelewem i trzonu z dyszą, z której tryska doprowadzanapod ciśnieniem woda.

  F. ujęte w oprawęrzeźb, lub arch. stanowiły od starożytności ozdobęplaców, ogrodów i dziedzińców; mogą występowaćjako elementy wolno stojące lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotomontaż

  Obraz fot., składający się ze stanowiącychostatecznie jedną całość kilku (dwu lub więcej) obrazów fot. F. wykonuje się albo rzutując najeden arkusz papieru fot. kolejno kilka negatywówfot. tak, aby w sumie pokryty całą powierzchnię papieru,lub montując obraz z kilku odpowiednio przyciętychobrazów...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forum

  W miastach staroż. Rzymu plac lokowanyzazwyczaj na przecięciu gł. arterii komunikacyjnych(cardo i decumanum), centr. punkt miasta; zwykleprostokątny; początkowo miejsce handlu, zebrań isądów, później ośr. władz administracyjnych i kulturei.; od okresu cesarstwa f. obudowywano z trzechlub czterech stron...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fontai

  1) różnego rodzaju kokardki ze wstążek,zdobiące kobiece fryzury, suknie i obuwie w kon.XVII i w XVIII w., -> czub;

  2) w XIX w. chwast przyczapkach;

  3) na przeł. XIX i XX w. związana fantazyjnieduża kokarda noszona zamiast krawata, m. in.przez cyganerię lit.-artystyczną,

  (od nazw. Fontagnes, dama dworu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fosa

  Rów suchy lub nawodniony, stanowiący elementurządzeń obronnych, jeden z najpowszechniejstosowanych typów przeszkody we wszystkichsystemach fortyfikacyjnych,

  (łac. fossa)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma odlewnicza

  Forma służąca do kształtowanialub powielania przedmiotów z metalu lub maspłynnych, krzepnących. Proces wytwarzania obiektówprzy zastosowaniu f.o. nazywa się odlewaniem,a produkt uzyskany w ten sposób - o d l e -wem. F.o. dzieli się na jednorazowe i trwałe.

  Jednorazowa f.o. przy wyjmowaniu gotowego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /4 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotochrom

  Technika druku płaskiego, odmiana —>fotolitografii, polegająca na zastosowaniu asfaltuświatłoczułego.

  Na kamień litograficzny, odpowiedniowygroszkowany, nanosi się warstwę rozpuszczonego,światłoczułego asfaltu; po wyschnięciu przykładasię negatyw rysunku, przykrywa szybą inaświetla (np. światłem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formis

  Termin występujący na rycinie w podpisiewraz z nazwiskiem (często w zlatynizowanej równieżformie) sztycharza lub wydawcy; oznacza warsztatdrzeworytniczy lub sztycharski, w którym wykonanodaną rycinę lub też ilustrację do danegowydawnictwa; niekiedy określenie klocka drzeworytniczegolub płyty...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt

Do góry