Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CAUSA SUI

   

  CAUSA SUI (łc. przyczyna samego siebie)

  Pojęcie, jakim się posługuje B. Spinoza: „Przez przyczynę samego siebie rozumie­my to, czego istota obejmuje istnienie, czy­li to, czego naturę pojąć można tylko jako istniejącą" (Etyka); jest to także u Spinozy określenie Boga, tożsamego ze światem {deus...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER

   

  CHARAKTER (łc. z gr. charak­ter = piętno, cecha, wizerunek) ang. character; fr. caractere; nm. Charakter

  1. psych. Ogół —> cech (4) psychicznych danej osoby. W tym znaczeniu termin ten zastępowany jest terminem „osobowość". 

  2. -psych., et. Zespół względnie stałych cech psychicznych wyznaczających...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHA

   

  CECHA gr. charakter, tekmerion; łc. nota; ang. character, property (3), temper (4); fr. caractere, propriete (3); nm. Charakter, Geprage, Merkmal (3), Eigenschafł (3)

  t. pozn. To, co w porządku poznania odróżnia jakiś przedmiot od innego przed­miotu, umożliwiając jego rozpoznanie.

  metaf. Z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEL

   

  CEL gr. telos, boulema, skópos; łc. finis, terminus; ang. aim, end, purpose; fr. fin, but; nm. Zweck, Ziel, Ende

  1. To, ze względu na co coś się dokonuje lub jest dokonywane. W filozofii klasycz­nej rozróżnia się:

  a) cel rzeczowy (finis in re) — rzecz zew­nętrzna znajdująca się u kresu działania, i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELOWOŚĆ

   

  CELOWOŚĆ nłc. finalitas; ang. finality, purposefulness, purposiveness (1); fr. finalite; nm. Zweckmdfligkeit, Finalitdt

  Przyporządkowanie środków do celu, przystosowanie elementów do całości, organów do ich czynności. Celowość prze­ciwstawia się -^ mechanicyzmowi (2), któ­ry wyjaśnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENESTEZJA

   

  CENESTEZJA <gr. koine = wspólne + aisthesis = odczuwanie, doznanie) ang. coenaesthesis, common sensation; fr. cenesthesie, coenesthesie, coenesthese; nm. Koinasthesie, Gemeingefiihl, Gemeinsinn

  Termin zapożyczony z fizjologii, od XIX w. przyjęty w psychologii.

  t. pozn. —> Wrażenia pochodzące od -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAŁKOWITOŚĆ (zupełność)

   

  CAŁKOWITOŚĆ (zupełność) łc. integritas; ang. wholeness; fr. integralite; nm. Ganzheit

  estet. —> Doskonałość (3) polegająca na posiadaniu przez przedmiot określany ja­ko piękny wszystkiego, co należy do jego natury, ponieważ brak czegokolwiek, co do ruej należy — szpeci. W ujęciu Tomasza z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hematyt

  Staropol. krwawiec, krwawnica, żelaziak czerwony:

  1) minerał, występujący niekiedy w kryształach o barwie żelazistoczarnej, stalowoszarej lub ciemnoczerwonej, połyskujących metalicznie; twardość w skali Mohsa 6,5; czasami szlifowany, znajduje zastosowanie w biżuterii żałobnej; odmiana h. pod nazwą...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Wirydianna Dodano /30.10.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hennin

  Kobiece nakrycie głowy pochodzenia wsch. w kształcie wysokiego (kilkadziesiąt centymetrów) stożka, modne w 2 poł. XV w. gł. we Francji; h. sporządzano z krochmalonych, lekkich tkanin, ozdabiano plisą z czarnego aksamitu lub złotym galonem przy głowie, aksamitną pętelką nad czołem i białym...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Wirydianna Dodano /30.10.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hazuka, hazuczka

  Długie wcięte okrycie wierzchniemężczyzn i kobiet, z rękawami i kołnierzem, zapinaneczęsto na jedwabne pętlice, szyte z sukna, aksamitu,barchanu i jedwabiu, podszywane futrem lisim, kunim,sobolim, jagnięcym, króliczym lub podszewką;kołnierz i "przodki" h. bramowano szlachetniejszymfutrem lub aksamitem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Wirydianna Dodano /30.10.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt

Do góry