Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Instalacja

  W sztuce współcz. przestrzenny układelementów zaprojektowany przez artystę, najczęściejspecjalnie do określonej przestrzeni.

  W aranżacji tejstosowane są często tzw. przedmioty gotowe —» ready-mades. I. towarzyszy zazwyczaj komentarz artystywprowadzający widza w kontekst dzieła.

  I. uprawiałm.in...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insygnia

  Zewn. oznaki władzy, godności, stanu,urzędu. I. cesarzy rzym.: złota korona; krzesło z kościsłoniowej i 12 pęków rózeg liktorskich; i. cesarzyrzym.-niem. w średniowieczu: ornat, pas, pończochy,sandały, rękawiczki, berło, korona, jabłko monarsze,3 miecze, relikwiarz i Ewangelia; i. królewskie(tzw...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjał

  Litera rozpoczynająca rozdział lub poszczególnepartie tekstu w rękopisach lub drukach, wyróżniającasię wielkością, kształtem, kolorem lub ornamentem.

  I. pojawiał się sporadycznie w późnoant. rękopisach V w.; od 2 poł. VII w. uformowany przeważnieze stylizowanych ciał zwierzęcych i ptasich byłgł...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infuła

  Mitra, w Kościele rzymskokatol. uroczystenakrycie głowy biskupów, składające się z dwóchtrójkątów sferycznych (cornu tituli), połączonych prostąopaską (circulum), z dwiema wiszącymi z tyłu taśmami(fanones, vittae); wykonane z kosztownych zazwyczajmateriałów.

  I. wczesnośredniow. (XI w.) byłykuliste...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGIZM

   

  DEONTOLOGIZM ang. deontologism; fr. deontologisme

  et. Pogląd, według którego czyn jest moralnie dobry przez to, że jest zgodny z nakazem (prawem) odpowiedniego au­torytetu. Wobec podmiotu czynu autory­tet ów może być:

  zewnętrzny (deontologizm heteronomiczny), np. Bóg (—> teonomizm, ^woluntaryzm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERYWAT

   

  DERYWAT (łc. derwatus = odchylony)

  psych. Motyw fikcyjny, będący rezul­tatem dążenia do racjonalnego wyjaśnie­nia (usprawiedliwienia) swego zachowania; -^ racjonalizacja. Derywaty są wyrazem konfliktu, zwykle nie uświadomionego.

  W psychosocjologii V. Pareta: derywacja (derwazione) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENOTACJA

   

  DENOTACJA (łc. <denotatio> - oznacza­nie) ang. denotation; fr. denotation; nm. Bezeichnung

  Termin korelatywny: -^ konotacja.

  1. log. Stosunek semantyczny między wyrażeniami języka a przedmiotami opi­sywanymi w tym języku, polegający na tym, że dane wyrażenie odnosi się do okre­ślonego przedmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGIA

   

  DEONTOLOGIA <gr. tó deon = powin­ność + logos = słowo, nauka) ang. deontology, deontological ethics; fr. deontologie; nm. Deontologie, Pflichtenlehre

  Nazwa wprowadzona przez Littrego na oznaczenie nauki o powinnościach lub obowiązkach, bez bliższego jednak okre­ślenia jej odniesień i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imprimitura, imprimatura

  Cienka warstwa —> laserunkuolejnego lub olejno-żywicznego, wcierana wgesso sottile (—> gesso grosso) w celu uodpornienia jejna farby o spoiwach wodnych lub temperowych;bezbarwna lub zabarwiona, stosowana gł. we Włoszechi Niderlandach w XV-XVII w.; terminu i. używasię na określenie każdej barwnej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Incroyable

  Określenie eleganta paryskiego z okresu Dyrektoriatu, którego ubiór i zachowanie cechowała wystudiowana pozorna niedbałość i ekstrawagancja; ubiór i. składał się z fraka o przedłużonych połach, z szerokimi klapami zachodzącymi na ramiona, pasiastej kamizelki z szalowym kołnierzem, spodni krótkich...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt

Do góry