Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Islamu sztuka, sztuka muzułmańska

  Termin używanyod ok. pocz. XX w. na określenie twórczości artyst.ludów wyznających islam - ostatnią z wielkichmonoteistycznych religii świata. Sz.i. obejmuje obszaryod Indii po Atlantyk w kierunku równoleżnikowymi od Jez. Aralskiego i Kaukazu po O. Indyjski i paskrajów sudańskich - w południkowym. W...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /9 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intaglio

  1) —> gemma zdobiona wklęsłym ryciem;gemmy takie stosowano w dekoracji różnych wyrobówzłotniczych, najczęściej jednak wprawiano je w sygnety,gdzie pełniły rolę tłoków pieczętnych; termin i. stosujesię również na określenie systemu rycia wklęsłego naniewielkich przedmiotach zbliżonych kształtem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkrustacja

  Barwne zdobienie powierzchni kam.,metal, lub z innego twardego materiału (drewno)różnymi (zwykle cenniejszymi) materiałami, jak np.kość słoniowa, metale, kamienie (szlachetne i półszlachetne),masa perłowa itp.; termin używany warchitekturze i sztuce zdobn.; gdy na podłożu metal,ornament jest wykonany z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intarsja

  Synonim —> markieterii, wykładanie, dekoracjaornament, przedmiotów drewn. uzyskana przezzastosowanie różnobarwnego drewna lub innychmateriałów (metali, kości, szylkreru, masy perłowej,kamieni półszlachetnych itp.); wł. intarsio, tarsia, hiszp.tamcea (—> granos de trigo), franc. marqueterie, ros...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkunabuł, paleotyp

  Wytwór sztuki druk. powstały przed 1501 (dla druków poi. datę tę przesuwa się do 1550 lub nawet 1599); krojem liter i układem karty tytułowej i. naśladują księgi rękopiśmienne; do końca XV w. elementy graf. wykonywali w i. iluminatorzy; stronice były nieliczbowane, format (do 1476) wyłącznie folio;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interkolumnium, międzysłupie

  Odległość międzykolumnami budowli, liczona od ich osi pionowych,wyrażana w —> modułach; w praktyce odległość międzykrawędziami kolumn.

  W architekturze klas. szerokośći., warunkowana długością architrawu, decydowała o charakterystycznych cechach budowli.

  Architektrzym. Witruwiusz rozróżnia pięć...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inró

  Rodzaj niewielkiego pudełka służącego doprzechowywania leków (wcześniej przypuszczalnietakże pieczęci i tuszu), noszone na sznurze u pasaprzez mężczyzn, popularne w Japonii w okresie Edo(1600-1868);

  wykonane najczęściej z drewna krytegolaką i bogato zdobione (m.in. motywy pejzażowe, rośl.,zwierzęce...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Introligatorstwo

  Rzemiosło - dawniej artyst., obecnieniemal wyłącznie użytkowe - trudniące sięoprawianiem ksiąg; pierwsze cechy introligatorówpowstały w Europie w XIII w. (Francja), w Polsce wkon. XV w.; największy rozkwit i. artyst. przypadł naXVI-XVIII w. Zob. też oprawa książki,

  (od łac. intro ligare 'wziąć od...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insula

  W staroż. Rzymie parcela miejska, domlub grupa domów czynszowych przeznaczonychdla ubogiej ludności tzw. insularii.

  Dom był kilkupiętrowy,z pokojami uszeregowanymi wzdłuż korytarza;każde mieszkanie składało się z małego korytarzykaoraz trzech izb, z których dwie ostatnie -nie oświetlone, służyły...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inv.

  Skrót wprowadzany na rycinach przed nazwiskiemautora kompozycji lub rysunku, w przypadkuczęstym w daw. grafice - gdy rytownik sztychowałgo na płycie metal, lub wycinał w drewn.klocku,

  (skrót od łac. hwcnit 'skomponował')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt

Do góry