Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DESKRYPCJA

   

  DESKRYPCJA <łc. = opis) ang. description; ix. description; nm. Deskription, Beschreibung

  W logice Port-Royal: odmiana —> de­finicji realnej {definition de choses) przeciw­stawna definicji istotowej, czyli definicji we właściwym tego słowa znaczeniu. De­finicja deskryptywna opisuje tylko cechy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /3 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESKRYPCJONIZM

   

  DESKRYPCJONIZM ang. descriptivism

  metod. Pogląd z zakresu filozofii nauki dotyczący stosunku zdań teoretycznych do dziedziny, do której się one odnoszą; według tego poglądu tezy danej teorii na­ukowej stanowią syntetyczny opis frag­mentu świata i dają się przełożyć na zda­nia obserwacyjne, stąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESYGNATOR

   

  DESYGNATOR (nłc. desigmtor = ten, który coś wskazuje; ten, który czegoś do­konuje) ang. designator

  log. Wyrażenie, które coś oznacza — ter­min obejmujący nazwy własne i deskrypcje.

  Twórcą teorii oznaczania bezpośredniego jest S. A. Kripke, który odkrył (1972) dziedzi­nę „sztjrwnych desygnatorów"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINIZM

  DETERMINIZM (nłc. <determinismus> = pogląd zaprzeczający wolności woli, z łc. determino = ograniczam) ang. determinism; fr. determinisme; nm. Determinismus

  Termin wieloznaczny, przeciwstawny vs^> indeterminizmowi, używany w na­stępujących ujęciach:

  Determinizm metafizyczny (ontologiczny) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /6 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japońszczyzna

  Termin określający wpływ sztukijap. na eur. sztuki piast., zwłaszcza na przeł. XIX i XX w.;jap. wyroby rzemiosła artyst. (laka, kość słoniowa,ceramika) znane były w Europie już w XVII w.

  W XIX w.sztuka jap., a zwł. drzeworyt, wywarła duży wpływna malarstwo, grafikę oraz przemysł artyst. i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jarłyk

  Dekret władców tur., gł. chanów ZłotejOrdy i krymskich, ozdobiony (sygnowany) —> tugrą,pisany początkowo w języku ujgurskim, potem tur.,na pięknym papierze, często ze znakami wodnymii bogato złoconymi ozdobnikami. (rur.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japoński ogród

  Powstał ok. V w. pod wpływemchin. sztuki ogrodowej, w powiązaniu z poglądamifiloz., wierzeniami rei., kulturą jap. (min. kult natury,symbol, znaczenie poszczególnych elementów kompozycyjnych).

  Z czasem rozwijał się samodzielniei niezmiennie jako kompozycja krajobrazowa, częstow ujęciu zminiaturyzowanym...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jadeit, żadeit

  Minerał, przeświecający, zbity, spoisty,właściwościami zbliżony do nefrytu; barwy białejlub zielonkawej, czasem białej z jaskrawymi zielonymiplamami; twardość w skali Mohsa 6,5.

  Występuje bardzo rzadko; znany i stosowany już przed nasząerą (gł. w Chinach i na Dalekim Wschodzie) do wyrobunaczyń...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izbica

  1) konstrukcja drewn., stalowa lub kam. o kształcie ostrosłupa trójkątnego, służąca do zabezpieczania podpór mostu lub budowli hydrotechn. przed naporem lodu. I. umieszczane są w odległości 1,5-3 m przed podporami od strony spływu lodów; mogą też stanowić część podpory;

  2) we wczesnym...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jadwigi św. szkła

  Grupa naczyń szklanych zXI-XII w., pochodzenia egip.-islamskiego, naśladującychwyroby z kryształu górskiego, dla których najbardziejcharakterystyczne są kubki z grubego żółtawegolub zielonkawego szkła, zdobione rżniętymi,reliefowymi kompozycjami.

  Nazwa wiąże się z tradycjąłączącą niektóre tego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt

Do góry