Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jelec

  (często zw. gardą), część rękojeści broni siecznejprzeznaczona do osłony dłoni; składa się z następującychelementów: k r z y ż a - pręta umieszczonegoprostopadle do głowni w jej płaszczyźnie, niekiedywygiętego esowato lub zgiętego ku dołowi, czasemstanowił jedyny element j . , np. u miecza i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaspis

  Minerał, odmiana —» chalcedonu o barwie brązowej, szarej, żółtej, czerwonej lub zielonej, różnorodnych wzorach i deseniach. Znany był w staroż. Egipcie, Grecji i Rzymie jako surowiec do wyrobu amuletów, ozdabiano nim szaty, broń, puchary; w czasach późniejszych wykorzystywany także do wykonywania...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus Chrystus

  W sztuce wczesnochrześc. wyobrażeniaJ.Ch. miały charakter symbol, (kotwica, monogram,baranek, ryba).

  W przedstawieniach figur,był ukazywany jako młodzieniec w postaci DobregoPasterza z owieczką na ramionach lub wśród trzodyi jako nauczyciel w otoczeniu —» apostołów; z wyobrażeniatronującego J.Ch...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /3 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaspisowe wyroby ceramiczne

  Wyroby —> Wedgwoodaz delikatnej półprzejrzystej kamionki; czerep,wykonany lub pokryty masą barwioną (błękitną, se-Iedynowooliwkową, liliową, żółtawą lub czarną), zdobiono nakładaną płaskorzeźbą, wykonaną zazwyczajz glinki białej, na wzór ant. kamei z jaspisu.

  Techniką tą wykonywano plakiety...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jarmułka

  Noszona gł. przez Żydów rytualna czapeczkasukienna lub z adamaszku, którego atłasowetło (stronę zewn., lśniącą) zdobiono haftami, niekiedyaplikami. J. zszywano z sześciu równych wycinkówkoła w formę czaszy, bardzo obcisłej, zakrywającejczubek głowy. Zob. też kuczma, piuska.

  (staropol. jaimunka...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG

  DIALOG (gr. <didlogos> = rozmowa) gr. logos (Ib); łc. dialogus; ang. dialogue; ix. dialogue; nm. Dialog, Wechselrede

  A) Literacka forma rozmowy dwóch osób lub większej ich liczby.

  B) Forma dysputy filozoficznej, wykorzy­stująca literacką formę dialogu (A), zastoso­wana w niektórych dziełach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZINTEGRACJA

   

  DEZINTEGRACJA = rozpadanie się całości, z nłc. = rozluźnienie się, rozprzęganie, rozpad) ang. disintegration; nm. Disintegration

  Proces lub stan występujący wówczas, gdy elementy pewnej całości (strukturalnej lub czynnościowej) przestają ją tworzyć, przynajmniej pod jakimś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIADA

   

  DIADA (gr. dyds, dyddos = liczba dwa, dwójka, dwoistość) ang. dyad; fr. dyade; nm. Dyas, Dyade

   

  W starożytnej filozofii greckiej — okre­ślenie bądź to dwoistości, bądź pewnych par przeciwieństw (pitagoreizm), przyj­mowanych jako zasada wyjaśniająca zło­żoność. Analogicznym pojęciem jest —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYKA

   

  DIALEKTYKA (gr. = sztuka dyskutowania) łc. ars dialectica; ang. dialectics; fr. la dialectique; nm. Dialektik

  W starożytności — początkowo sztu­ka przekonywania, odwołująca się raczej do rozumu dyskursywnego, w odróżnie­niu od retoryki, odwołującej się raczej do uczuć i do smaku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /6 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESYGNAT

  DESYGNAT (łc. designałus = oznaczony, wskazany) ang. designate, designatum; rmi. Designat

  log. Desygnat jakiejś —> nazwy przy pew­nym jej znaczeniu to przedmiot oznaczany (—> oznaczanie /1 /) przez tę nazwę przy tym jej znaczeniu. Nazwa jednostkowa ma tylko jeden desygnat (np. Rysy); nazwa ogólna ma ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt

Do góry