Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ISEMBOURG, p. franc. piech., utworzony z cudzoziemskich jeńców wojennych i dezerterów

  Powstał 10 Brumaire’a roku XIV (1 X11805) w Koblencji z byłych żoł. austr. Służyli w nim Niemcy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Polacy, Węgrzy, Rumuni, Chorwaci, Włosi. W 1807 został posłany do Neapolu, gdzie 9 VIII 1811 przekształcono go w 2 regiment cudzoziemski.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDLIŃSK, osada w pobliżu Radomia, nad rz. Radomką

  Gdzie 10 i 11 VI 1809 doszło do bitwy między wojskami poi. a austr. Gen. Zajączek, mając 6 tys. młodych, słabo wyszkolonych żoł., zaatakował 11 -tys. dyw. feldmarsz. Mondeta (9 bat., 4 szwadrony i 2 baterie). Początkowo Polacy odrzucili przednie straże austr. w kierunku Radomia. Później jednak sami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁONNA, m. na prawym brzegu Wisły, 17 km na płn. od Warszawy

  Gdzie w 1778 bp płocki Michał Poniatowski, brat króla, wybudował klasycy-styczny pałac według projektu Dominika Merliniego. W epoce napoleońskiej ulubiona rezydencja ks. Józefa Poniatowskiego. 23 XII 1806 był tu przejazdem Napoleon, udający się pod Pułtusk.

  Tu także 1 I 1807 Napoleon spotkał po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEFFERSON Thomas (13 IV 1743 - 4 VII 1826), prezydent Stanów Zjednoczonych

  Ur. w Wirginii w rodzinie plantatorów, z wykształcenia prawnik. 1784-1789 reprezentant St. Zjednoczonych na dworze w Wersalu. Po powrocie został sekretarzem stanu. Zwolennik sojuszu z Francją, przeszedł do opozycji wobec Waszyngtona, który opowiadał się za porozumieniem z Anglią.

  Stając na czele...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁONOWSKI Władysław (25 X 1769 - 29 IX 1802), gen. poi.

  Ur. w Gdańsku, ukończył Szkołę Wojskową w Paryżu. Uczestnik powstania kościuszkowskiego, po bitwie pod Szczekocinami ppłk. Ofic. Legionów Polskich, 1799 gen., 1801 dow. Legii Naddunajskiej po gen. Kniaziewiczu. Wysłany na San Domingo, zm. w Jeremie na żółtą febrę.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEGRZY, jeden z trzech rodzajów piech. ros.

  Odpowiednik lekkiej piech. franc. Pułki j. składały się z 2 bat. jegierskich i bat. karabinierskiego, czyli grenadierów. J. tradycyjnie nosili jasnozielone mundury. W 1803 było 20 pułkówj., w 1805 -22, a 1806 już 32. Ponieważ tego rodzaju piech. okazała się szczególnie sprawna w kampanii 1807, liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAFFA, m. w Palestynie, na wybrzeżu M. Śródziemnego

  Po zajęciu Al-Arisz i Gazy Bonaparte 3 III 1799 przybył pod mury J., bronionej przez silny turec. garnizon. Po trzech dniach przygotowań Francuzi zdobyli ją szturmem 7 III. Kiedy Bonaparte dowiedział się, że w skład garnizonu weszło 3 tys. Turków, którzy parę tygodni wcześniej zostali wzięci do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JELACIĆ Franz (1746 - 1810), marsz. austr.

  Z pochodzenia Chorwat, brał udział w wojnach z Turkami, 1796 bił się nad Renem przeciwko Moreau. W kampanii 1805 został otoczony pod Feldkirch przez Francuzów i musiał kapitulować ze swoim korpusem przed żoł. marsz. Augereau.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN HABSBURG (20 I 1782 - 10 V 1859), arcyks. austr., brat cesarza Franciszka I i arcyks. Karola

  Ur. we Florencji, syn w.ks. Toskanii, przyszłego cesarza Rzeszy Niemieckiej, Leopolda II. W wieku 18 lat stanął na czele armii austr. walczącej nad Dunajem, ale został pobity przez Moreau pod Hohenlinden. W 1809 odniósł sukces w płn. Włoszech nad rz. Rabą, w V 1815 oblegał fortecę Huninąue. Po 1815...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUT EGIPSKI

  Utworzony 22 VIII 1798 dekretem Bonapartego, składał się początkowo z 36 członków w 5 sekcjach. 5 z nich zm. w Egipcie lub Syrii, a 16 powróciło do Francji. Później liczył 51 uczonych i wojskowych. Wśród nich -oprócz Bonapartego - byli tak wybitni uczeni jak chemik Berthelot, matematycy Fourier i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt

Do góry