Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kariatyda

  Posąg kobiecy stanowiący podporę arch., dźwigający na głowie element arch. (belkowanie, balkon itp.). W starożytności stosowane gl. w porządku jońskim.

  Odmianą k. jest —> kanefora. Zob. też atlant.

  (gr. karyatis -atidos 'karyjska dziewczyna')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karat

  Jednostka masy używana w jubilerstwie dookreślenia wagi kamieni szlachetnych oraz próbyzłota; stosowana od czasów bardzo dawnych;

  wywodzisię od masy wysuszonego nasienia drzewa Ceratoniasiliąua (szarańczyn); stanowi 1/24 część grzywny; daw.w różnych krajach wartość k. była niejednakowa; w1907 ustalono...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kariolka

  Lekki, odkryty, dwukołowy, jednokonny pojazd, wewnątrz obity zwykle skórą, najczęściej na drewn. resorach; używany w Polsce w 2 poi. XVIII w.

  (franc. cariole "bryczka', z łac. carrus 'wóz')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karawansaraj, chan, rabat

  W krajach muzułm.,szczególnie w Persji, zajazd, gospoda lub hotel znajdującysię na gł. szlakach handl., pielgrzymkowychlub w miastach; był to budynek zbudowany przeważniena planie czworoboku wokół obszernego podwórza,zawierał pomieszczenia dla podróżnych i zwierzątoraz sklepy z towarami; w Polsce w XVI i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karazja

  Tania tkanina z wełny czesankowej importowanado Polski z Europy Zach., gł. z Anglii, odXIV w.; używana jako lżejsza tkanina odzieżowa, wXVIII w. wyszła w Polsce z użycia, była natomiastprodukowana na Węgrzech,

  (daw. karazja, 'rodzaj sukna', z wł. carazia)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karabela

  Szabla paradna pochodzenia wsch., której cechą charakterystyczną była rękojeść z jelcem krzyżowym i trzonem złożonym z dwu okładzin rozszerzających się w głowicę o charakterystycznym profilu przypominającym głowę ptaka; ten sam typ rękojeści spotyka się również w nieozdobnych szablach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karacena

  Pancerz z łusek metal, przymocowanychza pomocą nitów do kurty ze skóry czy grubegomateriału; zbroje tego typu znano w staroż. Rzymie (tzw. lorka sąuamata), od XIV w. często umieszczanołuski od wewnątrz i używano w połączeniu z płytowąochroną nóg i rąk.

  W Polsce k. rozpowszechniłasię jako —>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karaczko, karako

  Wcięty, dopasowany żakiecik z baskiną rozkloszowaną z tyłu. K. przejęto z ubioru mieszczek we franc. modzie dworskiej w latach 70. XVIII w.; w Polsce noszone jeszcze w kon. XVIII w. i w małopol. ubiorze mieszczańskim w XIX w.

  (franc. caraco)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapuza

  Futrzane, najczęściej męskie, nakrycie głowyz opuszczonymi klapami zasłaniającymi uszy i częstokark. Ta forma czapki futrzanej była szeroko rozpowszechnionaw pn. Europie i Azji od co najmniej średniowiecza,jej nazwy wiązano często z rodzajem futra zjakiego ją szyto (np. z lisów zw. l i s i u r k...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapnik

  Płaski daszek z kamienia lub dachówki,zwykle jednospadowy, umieszczany na szczycie lubna uskoku przypory w celu odprowadzenia wodydeszczowej; nazwa stosowana czasem na określenie— obdaszka.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt

Do góry