Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOKTRYNA

   

  DOKTRYNA (łc. <doctrina> = nauka, na­uczanie) ang. doctrine; fr. dodrine; nm. Lehre Jakiś zbiór założeń, twierdzeń, przekonań traktowanych jako prawdziwe. Nazwa „do­ktryna" odnosi się zwykle do zbioru prawd uporządkowanych i powiązanych ze sobą; nie obejmuje się nią nauk formalnych. Poję­cia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO

   

  DOBRO gr. tó agathón; łc. bonum; ang. good; fr. le hien; nm. Gut, das Gute (2)

  1. U Platona: w świecie idealnym — najwyższa idea, którą człowiek poznaje czystą myślą (nóesis), w sposób pozadyskursywny, przeżyciowy, jak gdyby przez bezpośrednią intuicję. Dążenie do tej idei konstytuuje cnotę:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /3 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBROWOLNOŚĆ

   

  DOBROWOLNOŚĆ ang. «^ee will; fr. = bonne volonte; nm. Freiwilligkeit

  et. Cecha działania ludzkiego polegają­ca na tym, że dany akt pochodzi sprawczo od woli człowieka określonej intelektual­nym poznaniem dobra, czyli celu. Akty dobrowolne w zasadzie utożsamiają się z aktami wolnymi wówczas, gdy wola...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIANOM

   

  DIANOM <gr. <didnoia> = myślenie, myśl; umysł, intelekt; znaczenie)

  U Platona: niższa od myśli czystej (tj. in­tuicji umysłowej — nóesis) wiedza umysło­wa, która jest poznaniem przyczyn zja­wisk zmysłowych. Formułując hipotezy człowiek zdobywa wiedzę o rzeczywisto­ści fenomenalnej, tj...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZYJSKI

   

  DIONIZYJSKI (od imienia greckiego bo­ga Dionizosa) ang. Dionysian; fr. dionysiaque / dionysien; nm. dionysisch

  estet. Przymiotnik mający określać je­den z dwóch podstawowych nurtów kul­tury greckiej: emocjonalny i subiektywny, żywiołowy, dynamiczny — w przeciw­stawieniu do »s—> apoliińskiego (F. W. J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klaft, nemes

  Nakrycie głowy królów egip.; usztywniona,kwadratowa chusta płócienna, często zdobionaplisowaniem lub barwnymi pasami; przytrzymywanana czole metal, opaską z przymocowanym pośrodku—> ureusem.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiwot, kiot

  Płytka, zwykle drewn., przeszklonaszafka, w której umieszcza się ikony - pojedynczolub po kilka; stanowi wyposażenie świątyń obrządkuwsch., często także oprawę dla ikon domowych.

  Wcerkwi jeden z k. ustawiony w jej pd. części przeznaczonyjest na tzw. ikonę świątynną (patronalną)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiścień

  Broń obuchowa, złożona z metal, kuli,zwykle z guzami lub kolcami, na rzemieniu bądź teżłańcuchu zawieszonym na drzewcu, nie przekraczającym1 m dł.; broń stosowana od okresu wczesnohist.,zwł. na Rusi, rozpowszechniona w formacjachplebejskich okresu wojen husyckich; k. nazywa siętakże broń w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kindżał

  Broń biała; rodzaj długiego noża, prostegolub zakrzywionego, o głowni obosiecznej; używanyprzez plemiona kaukaskie i Turków, a także wPersji, Indiach i w Arabii,

  (ros. kinżał, z arab. chandżar)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kita

  Ozdoba z piór, długich sierści lub futrzanychogonów zwierząt, noszona gł. przy męskich nakryciachgłowy w XV-XVIII w.; w XVIII-XIX w. częstyelement umundurowania różnych formacji wojsk.

  Zob. też egreta, pióropusz, szkofia, trzęsidło.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt

Do góry