Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kolebka

  1) zaprzęgowy pojazd podróżny, z obszernympudłem otwartym z dwóch boków, z zasłonami(np. z ozdobnych tkanin), czterokołowy, gł. dlakobiet; pudło początkowo umieszczano bezpośredniona osiach, z czasem zawieszano na pasach rzemiennychlub łańcuchach, mocowanych na słupkachosadzonych na osiach; w Polsce k...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kokarda wojskowa

  Barwna odznaka, noszonaprzez wojsko na kapeluszach, czapkach, kaszkietachitp.; w wojsku poi. wprowadzona ok. 1730, początkowokoloru białego; od 1831 biało-czerwona. Zob. teżrozetka.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolegium

  W średniowieczu zakład nauk. i wychowawczypołączony z bursą, związany z uniwersytetem;od XVI w. szkoła średnia, gł. dla młodzieżyszlacheckiej (najpopularniejsze k. jezuickie i pijarskie),połączona zazwyczaj z internatem (tzw. konwikt).Ob. w wielu krajach termin określający różnetypy szkół.

  K. pod...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kokosznik

  1) w architekturze rus. dekor. szczyt owykroju łuku koszowego, cebulastego, czasem półkolistego,zwykle bogato profilowany; stosowany wbudownictwie cerkiewnym drewn. i kam., gł.XVI-XVII w.; umieszczany szeregowo w kilku rzędach,zwykle u nasady hełmów iglicowych wież i bębnówkopuł;

  2) wysoki czepiec...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolekcjonerstwo

  Świadome gromadzenieprzedmiotów (przede wszystkim dzieł sztuki) o ściśleustalonym zakresie merytorycznym, chronologicznymlub topograficznym.

  Kolekcjoner zwykleopanowuje precyzyjną znajomość wybranego pola,dba o jednorodność kolekcji i jej możliwie najlepszypoziom, otacza swą kolekcję wszechstronną...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolasa, kolaska

  1) wiejski wóz gosp. bez resorów, na drewn. osiach; używany na Rusi w XVII-XVIII w.;

  2) lekki odkryty pojazd czterokołowy w rodzaju bryczki, często na resorach (zw. też kolebką) używany w Polsce w XVIII i XIX w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kocz, kotcz

  Pojazd czterokołowy pochodzeniawęg. (wyrabiany od XVI w. w miejscowości Kocs nadRabą), zawieszony na łańcuchach lub pasach rzemiennych.

  W Polsce używany od XVII w. W licznychodmianach, w formie lekkich, resorowanych (półkrytychlub krytych) pojazdów rozpowszechniony doXIX w., wyparł cięższe karety. W XIX...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłobuk, epanokamelauchion

  1) część stroju mnichówi wyższego duchowieństwa w kościołachobrządku wsch., welon okrywający —> kamilawkę,zakrywający ramiona i plecy.

  Zakonnicy, biskupi i większośćarcybiskupów noszą k. koloru czarnego, niektórymarcybiskupom oraz patriarchom kościołaros., rum. i bułgarskiego przysługują k...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kliniec

  Kamień ociosany lub cegła kształtu klinowategoalbo trapezowatego, zasadniczy elementkonstrukcyjny łuku i sklepienia. Kształt k. wzbogacanoprzez nadawanie mu ozdobniejszych profilów.

  Włuku lub sklepieniu, k. umieszczane obok siebie, poddanenaturalnemu ciążeniu ku dołowi, zwierają sięmiędzy sobą, nie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Knaflak

  Nazwa obcasa wprowadzonego w modziezach. w pocz. XVI w., a w Polsce w poł. tego stuleciaw obuwiu męskim i pantoflach damskich. WXVI w. obuwie na obcasach zwano knaflówkami.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt

Do góry