Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KAMPANIA 1813

  Najdłuższa ze wszystkich, jakie prowadził Napoleon, różniła się zasadniczo od poprzednich. Klęska wyprawy na Moskwę spowodowała, że runął mit niezwyciężoności WA. Brakowało doświadczonych żoł. i ofic., a trzon nowej WA stanowili rekruci. Straty w Rosji były tak wielkie, że cesarz nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /21 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMIEŃSKI Michał Ignacy (5 IV 1758 - 1812), gen. poi.

  Ur. w Łęczycy, ukończył Szkołę Rycerską. Uczestnik powstania kościuszkowskiego, 1794 gen.-mjr. Od II1808 w wojsku poi. Ks. Warszawskiego, brał udział w wojnie 1809, zdobywał Zamość. W kampanii 1812 dostał się nad Berezyną do niewoli ros. i wkrótce zm.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1814

  Zwana też kampanią francuską (campagne de France), była bezpośrednią kontynuacją poprzedniej. W XI1813 wojska zwycięskiej koalicji w sile 250 tys. żoł. przeszły na prawy brzeg Renu. W Italii ks. Eugeniusz Beauhamais zmuszony był ustępować pod naporem Austriaków. Wojska franc. wycofały się z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /8 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1805

  Wojna Francji z trzecią koalicją, zakończona zwycięstwem Napoleona pod Austerlitz i pokojem w Preszburgu (Bratysławie). Składała się z dwóch faz - manewru oskrzydlającego, wykonanego przez WA znad brzegów kanału La Manche aż po Bawarię, co doprowadziło do okrążenia austr. armii Macka w Ulm i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /10 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALENDARZ REPUBLIKAŃSKI

  Wprowadzony podczas Rewolucji, miał oznaczać „nową erę w dziejach świata”, a także, poprzez odrzucenie kalendarza gregoriańskiego, „koniec chrystianiz-mu”. Jego opracowaniem zajął się komitet złożony z uczonych i ludzi pióra, na ogół wrogich katolicyzmowi (Monge, Lakanal, Chenier, Fabre...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1815

  Najkrótsza z wojen prowadzonych przez Napoleona, trwała bowiem tylko cztery dni. Po powrocie 20 III z Elby do Paryża cesarz energicznie zabrał się do rozbudowy armii. Zdawał sobie sprawę, że podjęcie rokowań ze sprzymierzonymi jest na razie niemożliwe i aby doszło do takich negocjacji, musi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /10 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1806 W PRUSACH

  Najznakomitsza ze wszystkich kampanii Napoleona. W ciągu dwóch tygodni zdołał on rozbić armię przeciwnika, a w ciągu miesiąca zajął Berlin i większość twierdz. Takich sukcesów nie udało mu się uzyskać w żadnej innej wojnie.

  Po wygranej kampanii 1805 przeciwko Austrii i pokoju preszburskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /9 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALISZ, jedno z głównych m. Wielkopolski, nad rz. Prosną

  Po II rozbiorze Rzeczypospolitej znalazł się w granicach Prus. 7 XI 1806 wyzwolony przez powstańców pod wodzą gen. Pawła Skórzewskiego.

  W K. powstała komisja wojsk, pod przewodnictwem Piotra Bielińskiego, a komendę nad miastem objął płk Biernacki. Od końca XI 1806 tworzyła się tu Legia Kaliska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1806 - 1807 W POLSCE

  Wojna przeciwko Rosji i Prusom, nazywana też „pierwszą wojnąpol.”, prowadzona po klęsce armii prus., zakończona zwycięstwem Napoleona pod Frydlandem i pokojem w Tylży.

  Po rozbiciu armii prus. pod Jeną i Auerstedt, zajęciu Berlina, a potem głównych twierdz, armia franc. znalazła się w XI 1806 w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /10 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALABRYJSKI WOLNY KORPUS (Calabrian Free Corps)

  Formacja armii ang., utworzona przez gen. Johna Stuarta na Sycylii do walki z Francją. Złożona głównie z Kalabryjczyków, doskonale nadających się do działań partyzanckich i rozpoznawczych. 1812-1813 walczyła we wsch. Hiszpanii wspólnie z Królewskim Legionem Niemieckim.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt

Do góry