Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Krakelura

  1) spękania w warstwach powierzchniowych;w obrazach i rzeźbach polichromowych,spękania werniksu i warstw mai. niejednokrotniewraz z zaprawą.

  K. powstaje na skutek normalnegostarzenia się materiałów stanowiących tworzywoobiektu lub przedwcześnie, na skutek wadliwie stosowanejtechniki mai., bądź w efekcie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredka litograficzna

  Materiał rysunkowy używanyw grafice artyst. w różnych technikach (litografia,cynkografia, sitodruk) o następującym składzie: mydłomarsylskie, wosk pszczeli, saletra, sadza, a w k.twardszych - dodatkowo szelak lub mastyks.

  K.l. posiadająkilka twardości, tj. zdolności zatłuszczaniawg numeracji franc...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krata

  1) ażurowe zamknięcie otworu lub wydzieleniepewnej przestrzeni, wykonane z powiązanychze sobą prętów metal, (najczęściej kutych), rzadziej zdrewna lub kamienia, często kształtowane artyst.; k.znano w starożytności; wykonywano je w średniowieczu(—> brona, kute k., gł. okienne); szczególniepopularne...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredkowy sposób, manierę de crayon

  Technikagraf. druku wklęsłego, pokrewna akwaforcie; wynalezionaok. 1740 przez J. Ch. Francois, popularna w2 poi. XVIII w. Na pokrytą werniksem akwafortowympłytę przenosi się rysunek wykonany kredką(np. sangwiną lub sepią).

  Rysunek opracowuje się ruletkami,o różnej szerokości i grubości groszku...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kratownica, konstrukcja kratowa

  W budownictwiekonstrukcja sztywna mająca postać kraty, utworzonejz elementów drewn., żelbetowych lub stalowychprętów.

  Elementy wzdłużne k. nazywa siępasami górnymi i dolnymi, pionowe -słupkami,skośne - tężnikami, krzyżulcami lub zastrzałami;w budownictwie drewn. elementy te wykonywanesą z desek (w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krab

  Ornament podobny do stylizowanych krabów trzymających się łapami, częsty w kobiercach kaukaskich,

  (franc. crabe)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozetka

  Niewielka kanapka, wyściełana, dwuosobowa,mająca oparcie z jednej lub dwu stron; wprowadzonawe Francji (causeuse) w poł. XVIII w., rozpowszechnionaw XIX w.

  (franc. causette 'pogawędka')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kowalstwo artystyczne

  Rzemiosło trudniące sięwyrobem przedmiotów dekor. z kutego żelaza.

  Technikękowalską (obróbka żelaza na gorąco) i technikęślusarską (obróbka żelaza na zimno) znano (częstołączono w jednym warsztacie) od starożytności. K.a.w pełnym tego słowa znaczeniu rozwijało się odwczesnego średniowiecza...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzeckie wyroby ceramiczne

  Dekor. i użytkowewyroby z fajansu delikatnego i porcelany produkowanew manufakturze w Korcu zał. w 1784 przez J.Czartoryskiego, czynnej do 1832 (z przerwą1796-1800 spowodowaną pożarem).

  Pierwsze wyrobywykazywały pewne podobieństwa do wyrobów z  Miśni; zdobiono je drobnymi girlandami kwiatowymi,portretami...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół

  Świątynia chrzęść, wzniesiona dla stałychpotrzeb publ. kultu; do świątyń obrządku wsch. stosujesię najczęściej nazwę cerkwi; w liturgii chrzęść,od k. odróżnia się kaplice. Wg hierarchii kościelnejrozróżnia się: katedrę,-k. biskupi, k. paraf i a lny- główny k. gminy kościelnej, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /2 639

  praca w formacie txt

Do góry