Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Lundysz, sukno luńskie

  Początkowo średni gatunekciężkiego sukna ang., później zw. —> falendyszem;nazwą 1. określano importowane sukno gorszego gatunku.

  L. znany w Polsce od XIV w., w pocz. XVII w.był jedną z najgorszych wełnianych tkanin odzieżowych.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwika XV styl

  Franc. odmiana —> rokoka rozwijającasię ok. 1723 - ok. 1750. Charakterystyczną cechąsztuki tego okresu było dążenie do wyrafinowanegokomfortu i intymności wnętrza mieszkalnego.

  Pomieszczenia odznaczały się stosunkowo niewielkimirozmiarami, zaś ich ukształtowanie piast, było dostosowanedo funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luneta

  1) odcinek sklepienia, zwykle poprzecznyw stosunku do gł. sklepienia budynku, mieszczącyprzeważnie otwór okienny w zamykającej ją od zewnątrzpionowej ściance zw. tarczową; występuje gł.w sklepieniach kolebkowych; charakterystyczny elementarchitektury renes., manieryst. i barok.;

  2) samodzielnedzieło...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwika XVI styl

  Klasycyst. kierunek w sztucefranc, rozwijający się ok. 1750-90. Do ukształtowaniasię stylu przyczyniły się wykopaliska w Pompei i Herkulanum,kult starożytnictwa rozbudzony dzięki pismomJ. J. Winckelmanna i sztychom G. Piranesiego, jak również poglądy filoz. głoszone przez D. Diderotai J.-J...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Loża

  1) wyodrębnione pomieszczenie na widowni w teatrach lub salach widowiskowych, przeznaczone dla wybitnych osobistości (tzw. 1. honorowa) sytuowana jest najczęściej na gł. osi widowni, na wprost sceny, zwykle na 1 piętrze.

  Rzędy 1., umieszczone na kilku piętrach, otaczające widownię były charakterystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwika Filipa styl

  Styl w meblarstwie franc. z okresu panowania Ludwika Filipa (1830-48); meblarstwo tego okresu, kształtowane pod wpływem gustów zamożnego mieszczaństwa, cechowało upodobanie do komfortu i wygody przy braku jedności stylowej i odwoływanie się do daw. wzorców: —> klasycyzmu, —> empire'u i restauracji, a także...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lubartowskie wyroby ceramiczne

  Wyroby produkowanew manufakturze ceram. w Lubartowie1839/40-50, zał. przez P. i H. Łubieńskich; były to gł.naczynia terakotowe, zdobione reliefem i malowanena zimno farbami lakierowymi, gł. brązową, oraz fajansowei kamionkowe, wzorujące się na ceramiceang.

  Znaki: wycisk z napisem "Lubartów" w językupoi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwisarstwo

  Dziś brązownictwo, rzemiosło związanez odlewaniem i obróbką przedmiotów z brązu,spiżu, miedzi, mosiądzu (dzwony, działa, posągi, drobneprzedmioty codziennego użytku, np. świeczniki,moździerze).

  L. znano i uprawiano od epoki brązu naDalekim Wschodzie, następnie w Egipcie, Grecji i Rzymie,w Bizancjum...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludowa sztuka

  Twórczość warstw społ., żyjącychpoza gł. nurtem rozwoju cywilizacji, nauki i sztuki,wykonywana na własny użytek, z własnych potrzebestet., ściśle związana z całym życiem człowieka.

  Cechącharakterystyczną sz.l. jest jedność twórcy i odbiorcy.Sz.l. jest zjawiskiem zbiorowym, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lukarna

  Okno lub okienko w połaci dachowej,często owalne, okrągłe itp., o ozdobnym obramieniu(woluty, gzymsy, frontoniki, rzeźby itp.).

  L., znana odokresu gotyku, stała się charakterystycznym elementemarchitektury pałacowej i kamienic w okresie barokui rokoka. Zob. też facjatka.

  (franc. laucarne)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt

Do góry