Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Luźnozrębowa konstrukcja, na luźny zrąb

  Odmianakonstrukcji —» wieńcowej, występująca na Huculszczyźniei Polesiu, o balach położonych luźno,bez zaciosów w węgłach; tworzy się w ten sposóbszpary w zrębie o wysokości równej lub trochę mniejszejniż wysokość bali.

  L.k. stosowano w budownictwieprymitywnym (szałasy, stodoły), nie tylko w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łezki, gutty

  Element dekor. w porządku doryckim, w kształcie cylindrycznie lub stożkowato stylizowanych kropel; występuje u spodu listew (zw. r e g u ł a ) pod każdym tryglifem oraz u spodu prostokątnych płytek (mutulae) na spodniej powierzchni gzymsu na osi tryglifów (w trzech rzędach po sześć ł.) i metop (w trzech...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładownica

  Skórzane, drewn. lub blaszane pudełkona naboje, do ręcznej broni palnej; w ekwipunku wojsk,i myśliwskim pojawiła się w XVII w. (w momenciewynalezienia gotowych naboi do pistoletu i strzelby)i noszono ją do poł. XIX w. na pasie przewieszonymprzez ramię, potem na pasie gł.

  Na pocz. XIX w. ł. wpiechocie zw...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lustro

  1) zwierciadło, przedmiot o gładkiej powierzchniz polerowanego metalu lub tafli szklanych(podlanych amalgamatem rtęci z ołowiem i cyną) służącydo przeglądania się.

  Począwszy od III tysiącl.p.n.e., przez antyk, średniowiecze, po renesans używano1. ręcznych z polerowanego brązu, srebra, miedzi,cyny...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łęczysko

  Część łuku, sporządzona z drewna, metalu,rogu lub z tworzyw kombinowanych, sklejanychwarstwami, np. listew drewn., płytek rogu, ścięgienpokrytych skórą, czasem skórą malowaną; ł. ma dwaramiona, górne i dolne, zaopatrzone w zaczepy, czyliwycięcie, dla założenia cięciwy; zewn. część zw.grzbietem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lunula

  Metal, wisiorek w formie półksiężyca, zazwyczajzdobiący naszyjnik, rozpowszechniony naWschodzie w starożytności i średniowieczu; używanytakże przez Rzymian jako ozdoba uprzęży.

  Pokryteornamentem geom. rozpowszechniły się wewczesnym średniowieczu na terenie całej Europy.

  Często odnajdywane podczas...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lurestańskie brązy

  Przedmioty z brązu pochodzącez górzystej prowincji Lurestan (zach. Iran),które pojawiły się na rynkach antykwarycznych 1928,budząc sensację w świecie nauk. i kręgach kolekcjonerów;były to gł. wyroby miejscowe, część - importy zElamu i Mezopotamii; najstarsze z 2 poł. III tysiącl.p.n.e., większość...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludów prymitywnych sztuka

  Pojęcie obejmującesztukę społeczeństw niecywilizowanych, które nieuległy jeszcze zasadniczym przemianom pod wpływemkontaktów z Europą (sztuka ludów Afryki napd. od Sahary, niektórych ludów pd.-wsch. Azji, pewnychplemion Sumatry, Borneo, plemion Australiii Oceanii, ludów kręgu subarktycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /2 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luminizm

  Sposób kształtowania kompozycji mai.za pomocą gry światła, szczególnie charakterystycznydla malarstwa baroku. Rozróżnia się dwa rodzaje 1.:

  1) monochromatyczny - uwypuklenie światłaprzy dominującej tonacji jednobarwnej - (Caravaggio,Rembrandt);

  2) kolorystyczny - światło jako czynnikwyzwalający...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwika XIV styl

  Sztuka barok, klasycyzmu franc,związana z okresem panowania Ludwika XIV. Wewczesnej fazie (1643-61) przeważały w sztuce franc.wpływy wł. Najlepszym zachowanym przykładem jestzałożenie pałacowo-ogrodowe w Veaux-le-Vicomte.

  Po 1661, w wyniku wprowadzenia dyktatury artyst.kierowanej przez J. B. Colberta za...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /3 043

  praca w formacie txt

Do góry