Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Makimono

  Jap. termin określający poziomy zwójz malowidłem, niekiedy o długości do kilkunastumetrów, przedstawiający temat na sposób ciągły,często wraz z tekstem (najstarsza forma dalekowsch.książki); były to legendy, życiorysy sławnych mnichów,wydarzenia hist. i rei., pejzaże przedstawianew stylu —> yamato-e;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maison de plaisance

  Franc. termin używany gł. wodniesieniu do architektury rezydencjonalnej odXVII do pocz. XIX w., oznaczający pałacyk, willę czypawilon wiejski, podmiejski lub położony w obrębiemiasta, nie przeznaczony na stałe mieszkanie właściciela,lecz do krótkiego, okolicznościowego spędzaniaczasu.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Malachit

  Minerał, zwykle występuje w postaci naciekówi skupień nerkowatych, na powierzchni przeważnieciemnobrunatny lub czarny, matowy, nieprzejrzysty,przełamany ukazuje układ muszlowy obarwie ciemnozielonej, czasem szmaragdowej w koncentrycznieciemniejsze i jaśniejsze żyły, o szklistympołysku (stąd zw. rudą...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majolika

  Nazwa fajansów o szkliwie cynowym, wyrabianych we Włoszech XV-XVIII w., których produkcja rozwinęła się pod wpływem ceramiki wsch. (Persja, Syria) i hiszp. Z m. wyrabiano gł. bogato zdobione naczynia. Od 2 poł. XV w. przeważały wzory o reminiscencjach wsch., o dużych motywach, z przewagą barwy zielonej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Malarnia

  Pracownia mai., zwł. artysty kształcącegouczniów; termin stosowany najczęściej w odniesieniudo kultury artyst. 2 poł. XVIII w. (np. malarniaM.Bacciarellego na Zamku Królewskim w Warszawie)i 1 poł. XIX w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majstersztyk

  Od XV w. przedmiot mający byćsprawdzianem umiejętności zawodowych członkacechu, warunek zdobycia tytułu mistrza cechowego,wykonywany w określonym terminie i wg ustalonychprzepisów statutu danego cechu (np. w XV w. na m.cechu malarzy krakowskich, warszawskich i poznańskichskładały się trzy obrazy rei.:...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Malarstwo

  Dziedzina sztuk piast., której istotą jestposługiwanie się linią i barwą (niekiedy tylko plamąbarwną) i którego produkt, obraz, jest zasadniczodwuwymiarowy.

  M., znane od zarania ludzkości wewszystkich prawie środowiskach etnicznych i kręgachkulturowych, służyło w ciągu wieków różnymcelom i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makartowski bukiet

  Bukiet z trzcin, łodyg tataraku,traw, suszonych kwiatów i liści palmowych, czasemsztucznych kwiatów, wprowadzony przez malarzaaustr. H. Makarta w jego wiedeńskiej pracownii obrazach; rozpowszechni! się w całej niemal środk.Europie w latach 80. i 90. XIX w. i stał się ulubioną dekoracjąpracowni mai...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Madzelan, mezelan

  Tkanina półwełniana na osnowielnianej, produkowana w Polsce w XVII i XVIII w.;na zach. Europy wyrabiano też m. czysto lniane. M.tkano w pasy lub drukowano w duże kwiaty, zgodniez modą na tkaniny obiciowe, szyto z niego takżesuknie kobiece.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mammisi

  Świątynia narodzin, niewielka świątynia,najczęściej otoczona perystylem, wznoszona wstaroż. Egipcie od XXX dyn. przy wielkich sanktuariach;odbywało się w niej coroczne misterium narodzinboga-syna, identyfikowanego z aktualnie panującymwładcą; wewnątrz dekorowana scenami boskichzaślubin i narodzin, w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt

Do góry