Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Maska

  Nakładana na twarz lub głowę, wymodelowanaw drewnie albo innym tworzywie, stylizowanatwarz ludzka, głowa zwierzęcia czy wyobrażeniepostaci fantastycznej, używane od zarania dziejóww różnych kulturach i obrzędach magicznych i rei.;w teatrze osłona twarzy aktora, używana od starożytności,w commedia...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Markasyt

  Minerał, występuje w dwóch odmianach:m a r k a s y t - krystalizujący w układzie rombowymi piryt - w układzie regularnym; obie odmianymają barwę mosiężnożółtą i metaliczny połysk.Szczególnie popularny w zdobnictwie w XVIII i XIX w.

  (franc. marcassite, ang. marcasite)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mastaba

  W staroż. Egipcie nazwa grobu charakterystycznegodla okresu archaicznego (groby władcówi dostojników), Starego i Średniego Państwa(groby dostojników);

  składała się z części nadziemnej- trapezoidalnej budowli (z cegły suszonej lub kamienia)na planie prostokąta, połączonej pionowymszybem z podziemną...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Markieteria

  Nazwa przyjęta od franc. terminumarqueterie, który od XVII w. w krajach zach. Europyjest synonimem wł. nazwy —> intarsja; w Polsce terminrozpowszechnił się w XVIII w. wraz z wpływamifranc;

  m. rozwinęła się w nowej postaci podwpływem Włoch, Hiszpanii i Portugalii, w Holandii,Anglii i we Francji - gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marina

  Przedstawienie mai. krajobrazu morskiego,jak np. morza z łodziami, okrętami i partią brzegu,ożywionego niekiedy sztafażem; także przedstawieniesceny odbywającej się na morzu, jak bitwamorska (nie zalicza się jej do przedstawień batalistycznych,jeżeli przeważa w niej element krajobrazowy);m. łączy się...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mansarda

  Pomieszczenie mieszkalne znajdującesię w kondygnacji strychowej; termin początkowostosowany do pomieszczeń pod dachem mansardowym,także popularna nazwa takiego dachu. Zob.też facjatka.

  (od nazwiska F. Mansarta, architekta franc.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mandara

  Sala recepcyjna w tradycyjnym domuarab., w jego męskiej, parterowej części. Nierzadkoczęść posadzki ozdobionej mozaiką była zagłębionai zawierała basen z fontanną.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maria, Matka Boska

  Przedstawienia M, należąceobok wizerunków Jezusa Chrystusa do najważniejszychi najbardziej popularnych w sztuce chrzęść,występują od II w., najstarsze ukazują M. w pozieorantki lub siedzącą z Dzieciątkiem na kolanach.

  Rozwój ikonografii maryjnej nastąpił ok. VI w. wkręgu sztuki bizant.; w jej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /4 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mansjon

  Element urządzenia sceny w teatrze średniow.(scena symultaniczna); miejsce akcji epizodudram. wyodrębnione w postaci całostki dekor. (najczęściejw formie małego pawilonu, ukazującegownętrze, w którym rozgrywała się akcja) umieszczanejna prowizorycznie montowanym podium,

  (franc. mansion)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mandyas, mantija

  W kościołach obrządku wsch.część nieliturg. stroju biskupów i wierzchnia szatamnisza; długie obszerne okrycie w formie peleryny,zazwyczaj ciemnego koloru.

  M. biskupi bywa zdobionynaszywanymi w poprzek jedwabnymi taśmami(potamoi), symbolizującymi strumienie nauki płynącez ust noszącego m., oraz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt

Do góry