Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Messel, przecinak

  Metal, narzędzie o spłaszczonym ostrzu służące do przecinania twardych metali i kamienia; używane w kamieniarstwie i cyzelerstwie. (niem.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menhir, pradziejowy obelisk

  Kam., surowy lub z grubszaobrobiony, występujący pojedynczo lub w grupach;niektóre m. osiągnęły gigantyczne rozmiary (4-20 mwys.); pochodzą gł. z okresu neolitu i pocz. epoki brązu.

  (z bretońskiego men 'kamień' + hir 'długi')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Megilla

  W liturgice żyd. księga zwinięta na drążkach,w której opisane są dzieje ludzi sławionych whistorii Żydów. Najbardziej znana jest tzw. Księga Estery, zawierająca legendę o królowej Ester, któraocaliła swój naród od zguby.

  M. jest zwykle bogatozdobiona barwnymi inicjałami i iluminacjami; odXVII w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyczne malarstwo

  Kierunek w malarstwie wł., powstały w latach 1910-15; jego twórcą był G. de Chirico - autor obrazów z krajobrazami miejskimi, którym nadawał tytuły: Nostalgia i nieskończoność, Tajemnica i melancholia na ulicy, Niepokój poety. M.m. było w pewnym stopniu reakcją na dynamizm futurystów, wyrazem tęsknoty...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menologion

  W liturgii bizant. księga zbierającażywoty świętych ułożone w porządku poświęconychim dni, składająca się z 12 tomów odpowiadającychkolejnym miesiącom roku liturg.; zawiera obok tekstówbibl. opowieści apokryficzne, homilie, panegiryki;przeznaczona gł. do lektury indywidualneji klasztornej, nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meigelein

  Miseczka szklana, najczęściej ze szkła-> leśnego, półkolista lub cylindryczna, o zaklęśniętymku wnętrzu dnie, powierzchni sfalowanej wewzór żeberek lub skośnej kratownicy; używana wśrodk. Europie w XV-XVI w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menora

  Żyd. 7-ramienny świecznik wykuty w złocie, przez Żydów w okresie ich wędrówki przez pustynię, w kształcie drzewa o 7 ramionach ustawionych wraz z zakończeniem pnia w jednym szeregu (po 3 ramiona po obu jego stronach). Ob. wzorem m. jest jej wyobrażenie mieszczące się na Łuku Triumfalnym Tytusa w Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melonik

  Sztywny kapelusz męski, o zaokrąglonejgłówce, niezbyt wysoki, z wąskim, lekko podniesionymrondem; początkowo kolorowy, następnie czarnylub szary; modny w 2 poł. XIX i pocz. XX w.; ok.1870-80 noszony przez kobiety do konnej jazdy.

  (franc. (chapeau) melon)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mensa

  Monolitowa płyta z piaskowca lub marmurustanowiąca zasadniczą część ołtarza, oparta nanóżkach (stipes) lub skrzyni, często o kształcie sarkofagulub bloku; w m. znajduje się kwadratowe wydrążenie,zw. sepulcrum (grób) na relikwie męczenników.Zob. ołtarz.

  (łac. 'stół')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meluzyna

  Świecznik wiszący, umieszczanyzwykle u stropu sal jadalnych; zazwyczaj w postacidrewn. popiersia kobiecego, umieszczonego na złączeniurogów jelenich, tworzących ramiona świecznika;szczególnie popularny w średniowieczu,

  (franc. Melusine, bohaterka średniowiecznych romansów,przybierająca niekiedy postać...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt

Do góry