Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nisza

  Najczęściej prostokątne lub półokrągłe, zamknięte półkoliście górą wgłębienie w murze, o charakterze dekor., często przesklepione konchą, zwieńczone małymi frontonami trójkątnymi, półokrągłymi lub odcinkiem gzymsu, ujęte w kolumienki albo pilastry. Przeznaczone czasem dla ustawienia rzeźby...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nożycowy świecznik

  Świecznik stojący rozpowszechnionyw okresie renesansu, o długiej, cienkiejświecy nawiniętej wokół trzonu, przytrzymywanejnożycowym uchwytem, który umożliwiałwypalanie świecy do określonego poziomu.

  Udoskonalonyprzez osadzenie świecy na przesuwanejwzdłuż spirali podkładce, co pozwalało na jej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nodus

  Wydatne zgrubienie na trzonie łączącymczaszę ze stopą naczyń liturg.; od IV w. n. występowałna trzonach kielichów, monstrancji, w krzyżachrelikwiarzowych, w puszkach i pastorałach; n. rom.miał kształt kulisty, n. got. kształt spłaszczonej kuliczęsto ozdobionej guzami lub formę kapliczki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niello

  1) technika zdobn. przedmiotów metal.,stosowana gł. w złotnictwie; n. uzyskuje się przezwypełnienie dekoracji rytej w metalu pastą złożonąz siarczków srebra, miedzi i ołowiu; po wypolerowaniuotrzymuje się rysunek o barwie szarografitowej,czarnej lub kontrastującej z tłem.

  Technikę n.znano w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Netsuke

  Jap. rzeźby miniaturowe (m.in. figurki taoistycznych i buddyjskich świętych, mityczne stwory, demony, maski teatr.) z drewna, kości słoniowej, korala i in.; umieszczane na końcu sznura, na którym zawieszano drobne, osobiste przedmioty noszone u pasa (obi) tradycyjnego jap. stroju (kimono); wytwarzane na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoimpresjonizm

  Kierunek w malarstwie stworzonywe Francji w latach 80. XIX w.; pierwsza wystawaneoimpresjonistów odbyła się w 1884, zaś nazwękierunku wprowadził krytyk F. Feneon w 1886.

  N. powstał z potrzeby usystematyzowania i uściśleniazasad mai. —» impresjonizmu, jako jeden z nurtów—> postimpresjonizmu. Przez dążenie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neue Sachlichkeit

  Termin zastosowany w 1923 przez dyrektora Kunsthalle w Mannheim, G. F. Hartlauba, na określenie kierunku w niem. malarstwie, który stanowił reakcję na ekspresjonizm.

  Operował specyficznym rodzajem realizmu - spotęgowanym i jakby zastygłym, podkreślał przesadnie prawdziwość przedmiotów, ich...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplastycyzm

  Doktryna mai. stworzona przezP. Mondriana, ogłoszona manifestem opublikowanymw Paryżu w 1920. N. jest formą abstrakcji geom. sprowadzonej wyłącznie do linii pionowych i poziomych,które dzielą płaszczyznę obrazu na prostokątyi kwadraty, oraz do barw podstawowych: czerwonej,żółtej i niebieskiej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nevers

  Wyroby ceram. i szklarskie, produkowanew kon. XVI i 1 poł. XVII w. w Nevers w środk. Francji;początkowo były to naczynia naśladujące —> majolikiwł. z Savony;

  ok. 1630 w N. wykształcił się własnystyl dekor.: szafirowe, r/.adziej żółte lub białe tłonaczyń pokrywano dekoracją kwiatową w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neorenesans

  Jeden z ważniejszych kierunkówhist. w architekturze XIX w. Rozwijał się silnie jakowyraz badań nad sztuką renesansu wł. Ogarnął całaEuropę, gł. zaś Niemcy (G. Semper - Galeria Drezdeńska;F. von Gartner - Bibliotka w Monachium).

  Niecopóźniej nawiązywano także do form renesansu franc.(Hotel de Ville...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt

Do góry