Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Oskrzynia, carga

  Konstrukcyjna część mebli szkieletowych;są to listwy umieszczone poniżej płyty(blatu) przy stołach i poniżej siedzisk przy kanapach,fotelach i krzesłach.

  Służy do połączenia i zamocowanianóg, a także jest podporą dla płyty lub siedziska.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ornat

  Wierzchnia szata liturg. (wywodząca się z rzym. —> paenuli) w ubiorze duchowieństwa rzymskokatolickiego do mszy; ma kształt wydłużonego prostokąta o krótszych bokach zaokrąglonych, z otworem pośrodku do wdziewania przez głowę; sięga do kolan; o. średniow. na szerokość sięgały do łokci i w tej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortostaty

  Czworoboczne płyty kam. licujące cokółmuru, często zdobione reliefem; charakterystycznedla sztuki hetyckiej jako element wystroju świątyń,pałaców, bram; rozpowszechnione szczególnie w pn.Syrii (XI-VIII w. p.n.e.), skąd zostały zapożyczoneprzez Asyryjczyków (IX-VII w. p.n.e.), którzy zmodyfikowalinieco...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeł

  Motyw dekor., zwykle z rozpostartymiskrzydłami, występujący w sztuce wszystkich czasów;do jego rozpowszechnienia przyczyniała się nadawanamu często treść symbol, (np. orzeł rzym. cesarskizrywający się do lotu - symbol władzy i siły), a odśredniowiecza wprowadzenie go jako jednego z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orfizm

  Tendencja artyst. w obrębie kubizmu zw.także synchronizmem i symultanizmem.

  W 1911 G. Apollinaire nazwał niektóre płótna kubistówkubizmem orficznym; w latach następnych Apollinairei in. krytycy określali terminem o. już tylko abstrakc.lub na wpół abstrakc. malarstwo R. Deiauna/a,S. Terk-Delaunay oraz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opus

  Termin pochodzący z rzym. i średniow. praktyki bud. i rzemieślniczej;w połączeniu z różnymi przymiotnikami określawątki muru, rodzaje tynku, układ mozaik i posadzek, sposobykonstrukcyjno-budowlane, a także sposoby techn. i dekor. w różnychdziałach rzemiosła artyst.

  W przypadku muru z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opistodomos

  W świątyni gr. pomieszczenie znajdujące się w tylnej części —> naosu, oddzielone od niego murem, a od strony fasady tylnej otwarte portykiem na zewnątrz,

  (gr. opisthódomos)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orant, orantka

  W ikonografii chrzęść, przedstawieniestojącej frontalnie postaci w długiej szacie, wpozie modlitewnej (ze wzniesionymi ku górze rękamii rozwartymi dłońmi); postacie o. symbolizujące duszezmarłych znajdujących się w raju występowały wsztuce wczesnochrześc. (malarstwo katakumbowe)i bizant., w której w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opona

  Nazwa używana w Polsce w XVI-XVIII w. na określenie różnego rodzaju tkanin dekor. (np. arrasów, gobelinów, kobierców, makat itp.), służących do ozdabiania ścian lub jako kotary; o. nazywano także jedwabne wzorzyste obicia ścienne.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orarion

  Część liturg. stroju diakonów w kościołachobrządku wsch.; długi wąski pas tkaniny jedwabnejlub aksamitnej, zdobiony haftowanymi krzyżami, zakładanywokół szyi, skrzyżowany na lewym ramieniu,z którego końce o. spadają na piersi i plecy. O.znany od IV w., był początkowo noszony także...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt

Do góry