Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Płótno

  Lniana, konopna lub bawełniana tkanina,wyrabiana splotem płóciennym od najdawniejszychczasów w całej Europie, również w Polsce, gdzie wykańczanoje w blechach do XIX w.; p. używano jakonajtańszej tkaniny odzieżowej, bieliźnianej, pościeloweji żaglowej.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plinta

  Płaska, najczęściej kwadratowa płyta umieszczana pod bazą kolumny oraz na abakusie kapitelu doryckiego. W odniesieniu do architektury nowoż. p. nazywa się także górną część głowicy jońskiej, korynckiej i pochodnych. Zob. ii. porządki architektoniczne,

  (franc. plinłhe, z późnołac. plinthus, z gr...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płycina

  Pole lekko wgłębione i zwykle oprofilowane,w ścianie, jej cokole, w płaszczyźnie czołowejpilastra itp.; może być gładkie lub wypełnione dekoracją,zwykle płaskorzeźbioną; kształt pola jest najczęściejprostokątny, ale trafiają się formy bardziejskomplikowane;

  p. są szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pludry

  Nazwa używana w Polsce od XVI do XVIII w. na określenie spodni noszonych do ubioru zagranicznego, sięgających najwyżej do kolan; najpierw określało się tym terminem spodnie szyte wg mody niem. lancknechtów w 1 poł. XVI w., wykonane z sukna lub aksamitu, skrojonego w wąskie listwy, złączone w pasie i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochylnia, poterna

  Podziemny, pochyły chodnik w dziełach fortyfikacji stałej, łączył wnętrze twierdzy z fosą; p. budowano z drewna lub jako sklepione korytarze murowane.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plusz, półplisia

  Tkanina pólwełniana o bawełnianejlub jedwabnej osnowie, od XIX w. także tylko bawełniana,jednobarwna. P., podobnie jak —> aksamit,posiada dodatkową osnowę włosową, znacznie wyższąniż w aksamicie.

  W XVI-XVIII w. używany p. jakotkaniny odzieżowej, w XIX w. także na obicia meblii zasłony; p...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plecionkowa konstrukcja

  Ściana wykonana zpionowych żerdzi przeplecionych wikliną lub gałęziami,niekiedy oblepiona gliną.

  Starsze p.k. wykonywanebyły z żerdzi wbijanych bezpośrednio w ziemię,przy czym budynki miały plan owalny lubzaokrąglony na rogach i kryte były dachami sochowymi(—> sochowa konstrukcja...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pocztówka

  Karta pocztowa o formacie ustalonym,której jedną stronę przeznaczono na korespondencję,drugą - wypełnia często barwna reprodukcjadzieła sztuki.

  Bardzo popularne w kon. XIX i XX w.,wydawane masowo przez zakłady graf., salony sztuki,niekiedy kolekcjonowane.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatew, leżeń, płatwia

  Pozioma belka prostopadłado więzarów, podpierająca krokwie; występujeteż w innych miejscach —» więźby.

  Rozróżnia się p.: stopową, najniższą, spoczywającą na ostatkach(zw. niekiedy stratnikami), środkową podpierającąwięzary na różnych wysokościach, oraz najwyższą-kalenicową - pod...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plakieta

  Płytka dekor., najczęściej prostokątna, metal.,ceram., mozaikowa, z kości słoniowej, zdobionaprzedstawieniem albo ornamentem reliefowym, mai.,będąca samodzielnym przedmiotem artyst., nakładanana przedmioty rzemiosła artyst. Zob. też medal.

  (franc. plaąuette)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry