Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Proskynetarion, analogion

  W świątyniach obrządkuwsch. wysoki pulpit o pochyłym blacie, stojącyprzed ikonostasem, okryty tkaniną liturg., na którymkładzie się dla oddawania im czci księgi liturg. i ikonyz przedstawieniem odpowiednim dla świętaprzypadającego danego dnia roku liturgicznego.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promenada

  1) w 2 poł. XVIII w., zw. także p. dziką, krajobrazowa część ogrodu, przylegająca do ogrodu regularnego;

  2) aleja spacerowa z miejscami do wypoczynku, pojedyncza lub podwójna, urządzana w parkach publ., w uzdrowiskach i kąpieliskach, a także na bulwarach wielkomiejskich,

  (franc. promenadę)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prospekt

  1) w malarstwie i grafice kompozycjałącząca elementy architektury rzeczywistej i fantastycznejlub tylko fantastycznej, zwykle o przesadniepodkreślonych stosunkach perspektywicznych; terminp., odnoszony zwykle do sztuki końca XVIi XVII w. wychodzi ob. z użycia, zastępowany określeniami—> weduty lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proporcja

  Określone stosunki wielkości między częściami jakiejś całości; harmonijne ich zestawienie w dziele sztuki (architekturze, w przedstawianych postaciach ludzkich) jest jednym z podstawowych elementów jego kompozycji,

  (franc. proportion, łac. proportió)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protodorycka kolumna

  1) egip. kolumny kam. zokresu Średniego Państwa (świątynia Mentuhotepaw Dejr el-Bahari, groby skalne w Beni Hassan) o przekrojuwieloboków, sprawiające wrażenie żłobkowańbez bazy, zwieńczone kwadratowymi płytami;

  2) kolumnydrewn., gładkie, charakterystyczne dla kulturyegejskiej (znane z fresków...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proporzec

  1) proporczyk, chorągiewka, różnobarwnypodłużny płat tkaniny, przytwierdzony do drzewcalancy (kopii); w daw. wojsku poi. był oznaką bojowąposzczególnych hufców, później - pułku kawalerii;stanowił też odznakę miast, korporacji świeckich i rei.;

  2) -» lanca.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protoma

  Element dekor. w kształcie przedniej częściciała człowieka lub zwierzęcia, albo głowy zwierzęcej(często fantastycznej) czy też ludzkiej; występującyw sztuce ludów Azji Srodk., Azji Mn., Scytów,Saków, ludów Iranu (np. gł. p. byków w pałacachAchemenidów), Mezopotamii, Grecji, Etrurii i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Propyleje

  W staroż. Grecji reprezentacyjna bramana planie prostokąta z kolumnadą i nieparzystą liczbąprzejść, prowadząca zwykle do okręgu sakralnego;najsłynniejsze p. - w Atenach na Akropolu, wzniesione437-432 p.n.e. przez Mnesiklesa (nie ukończone),z pentelickiego marmuru.

  (gr. pmpylaia, od propylaios...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prototyp

  Dzieło sztuki (budowla, obraz, rzeźba,itp.) stanowiące pierwowzór, model później naśladowanyi powtarzany (np. p. dla barok, kościołów jezuickichbyły kościoły II Gesu i S. Andrea delia Valle wRzymie).

  (franc. prototype, z późnołac. prototypus, z gr. prśłos typos)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prorocy

  W różnych religiach osoby obdarzoneszczególnym powołaniem do przekazywania objawieniabożego; w chrześcijaństwie p. nazywa się bohaterówStarego Testamentu, m.in. Eliasza, Abrahama,Dawida, Mojżesza, a w szczególności autorów ksiągstarotestamentowych, wśród których ze względu naobjętość ich pism...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt

Do góry