Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rosenthalowskie wyroby porcelanowe

  Wyrobyprodukowane w fabryce porcelany, zal. w 1879 wSelb (w Bawarii); naczynia, jak i przedmioty dekor.cechuje staranna forma piast, i mai.; charakterystycznymmotywem dekor. r.w.p. jest piast., wąski pas zróżyczek, biegnący wokół brzegów naczynia; w 2 poł.XX w. awangard, wzornictwo.

  Znaki malowane: mitranad...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rosę Pompadour

  Odcień ceram. farby różowej, bardzo trudny do otrzymania, stosowany tylko do specjalnie cennych wyrobów; r.P. wprowadzona w 1757 w manufakturze w Vincennes (k. Paryża).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotograwiura

  Technika reprodukcyjna drukuwklęsłego; jest ulepszeniem —> światłodruku, dziękiużyciu rastra (przyrząd optyczny w formie szklanejpłyty pokrytej czarną emalią, z wygrawerowaną siatkąrównoległych linii, krzyżujących się pod kątem90") zamiast szybko ścierającego się proszku asfaltowego.Na papier...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotunda

  1) budowla centr. na rzucie koła, mającawewnątrz najczęściej jedno pomieszczenie kryte kopułą;może stanowić budynek zamknięty, czasem otoczonykolumnadą, bądź otwierający się kolumnadą na zewnątrz(monopteros);

  2) obszerne pomieszczenie narzucie koła, zwykle kryte kopulasto; szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romer

  Kielich do wina reńskiego, ze szkła o różnychodcieniach zieleni, również ze szkła bezbarwnego,o czaszy kolistej lub jajowatej, z cylindrycznym,pustym w środku trzonem, ozdobionym brodawkamii guzami różnie uformowanymi oraz podniesionejstopie utworzonej ze spiralnie zwiniętej nici szklanej;wykształcił się...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rondo

  Ogólnie plac o rzucie kolistym; od pocz. XX w. węzeł komunikacyjny w mieście, w kształcie koła z promieniście wbiegającymi ulicami. Dozwolony skręt pojazdów tylko w prawo (przy ruchu prawostronnym) znacznie usprawnia ruch, zwiększa przelotowość i bezpieczeństwo,

  (franc. rondeau, od rond...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolka nieba

  Motyw ikonograf. w sztuce wschodniochrześc. ukazujący firmament jako zwój trzymany przez dwóch aniołów; motyw ten, ilustrujący słowa Księgi Izajasza: "Niebiosa zwijają się jak zwój księgi" (Iz. 34,4) i Apokalipsy św. Jana: "Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija" (Ap. 6,14), występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyczny ogród

  Forma ogrodu krajobrazowego i kierunek w sztuce ogrodowej, rozwijający się w Europie w 1 poł. XIX w. pod silnym wpływem ang. ogrodów krajobrazowych; wykształcił się z ogrodów sentymentalnych, różniąc się od nich przede wszystkim programem ideowym, w którym znalazł odbicie charakterystyczny dla romantyzmu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzajowe przedstawienie, genre

  Przedstawieniew malarstwie, grafice, rzeźbie sceny z życia codziennego,również sceny związane ze zwyczajamilub obrzędami, a także z życiem towarzyskim.

  Znanejuż w starożytności (reliefy i drobna plastykaegip., wazy gr. i etruskie, freski pompejańskie) i średniowieczu(rzeźbione głowice rom...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm

  Nurt dominujący w sztuce eur. w latach1820-60, którego początki sięgają w niektórychdziedzinach twórczości poł. XVIII w.; najpełniej przejawiającysię w malarstwie i grafice, gł. ilustracyjnej.

  Zróżnicowaną ideologię r. cechowała przede wszystkimopozycyjność wobec oświecenia i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /6 295

  praca w formacie txt

Do góry