Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Skrzypce

  Instrument muz. strunowy, smyczkowy;podłużne, nieco wypukłe płyty wierzchnia i dolna,obie z wcięciami bocznymi w partii środkowej,połączone boczkami tworzą pudło rezonansowe.

  W płycie wierzchniej wycięte są otwory rezonansowe wkształcie litera f, tzw. efy, pomiędzy nimi stoi podstawekpod 4 struny;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służki

  W architekturze got. pionowe cienkie elementykam. lub ceglane o przekroju wałka lub półwałka,zespolone na ogół z wolno stojącym filaremwiązkowym lub filarem przyściennym; przenoszą naniego za pośrednictwem żeber ciężar sklepienia krzyżowo-żebrowego; czasem zanikające w pow. ściany.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skupina

  W kompozycji ogrodowej duża grupa drzew lub krzewów, złożona z jednego lub kilku gatunków; występuje w ogrodach krajobrazowych, gł. w dalszych częściach oraz na obrzeżu terenu.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smok

  Motyw dekor. występujący często zwł. wśredniow. sztuce zachodnioeur. (często o znaczeniusymbol., m.in. symbol szatana): w rękopisach iluminowanych(zwł. w inicjałach), w rzeźbie arch. i w rzemiośleartyst. okresu romanizmu i gotyku; pojawiłsię także w ornamentyce późnorenes. i manieryst.

  S.był...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skuphos, skuphia, skufia

  W kościołach obrządkuwsch. nakrycie głowy mnichów i kleru świeckiego,noszone zarówno podczas, jak i poza liturgią, przybierające w poszczególnych kościołach różne formy:w ros. kościele prawosł. s. to mała czapeczka uszytaz czterech jednakowych łukowatych klinów, w pozostałychkościołach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrót

  W zastosowaniu do przedstawień piast,(zwł. w malarstwie, grafice i płaskorzeźbie) zmniejszeniepostaci lub jej części (np. ręki, nogi), obiektu(np. przedstawienia ściany budowli, drogi) itp., powstałew wyniku zastosowania zasad perspektywylinearnej; niejako programowo stosowano s. w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smoking

  Uroczysty strój męski, używany od kon.XIX w., składający się z lekko wciętej marynarki i spodniz czarnej, wełnianej tkaniny; marynarka zapięta najeden guzik, z klapami pokrytymi błyszczącym jedwabiem;spodnie ozdobione jedwabną taśmą wzdłużzewn. szwów.

  S. używany w krajach tropikalnych i latemmoże...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skwer

  Plac, najczęściej prostokątny, o wnętrzu wypełnionymzielenią i funkcji mieszkalno-rekreacyjnej.

  Zrealizowany po raz pierwszy w 2 ćwierci XVII w.,rozpowszechnił się w XVII i XVIII w. w zach. częściLondynu jako ośrodek planowanych tam licznychosiedli mieszkaniowych dla burżuazji...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzydełkowe kielichy

  Kielichy szklane, o nóżcenajczęściej w kształcie tralki z przytapianymi na gorącoformowanymi ozdobami, przedstawiającymi fantazyjneskrzydełka, zwykle z barwionego szkła; charakterystycznedla weneckich szkieł z 2 poł. XVI w.,jak również dla barok, szkieł niderl. oraz niem.XVII-XVIII w. naśladujących...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Snycerstwo

  Sztuka rzeźbienia w drewnie; pokrewnytermin snycerka oznacza twórczość artyst. o charakterzebardziej rzemieślniczym.

  Snycerzem nazywamyrzemieślnika artystę lub rzeźbiarza specjalizującegosię w rzeźbie drewn. S. było w dziejach rzeźby jedną zprzodujących gałęzi tej sztuki.

  Znane w starożytnościi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Liberata Dodano /07.11.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt

Do góry