Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  LAFAYETTE Marie-Joseph, markiz de (6 IX 1757 - 20 V 1834), polityk i gen. franc.

  Ur. w rodzinnym zamku Chavagnac w Owemii, dep. Hau-te-Loire. 1771 wstąpił do p. czarnych muszkieterów, 1773 por. wp. deNoailles. 1777 wyjechał do St. Zjednoczonych, by walczyć przeciwko Anglikom, stał się bohaterem amer. wojny o niepodległość i symbolem przyjaźni franc.-amer.

  W 1779 wrócił do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANDSHUT, m. w Bawarii, nad rz. Izarą (dopływem Dunaju)

  Gdzie 21 IV 1809 doszło do starcia między wojskami franc. a austr. Po bitwie pod Abensbergiem arcyks. Karol podzielił swą armię na dwie części. Z większością sił cofał się na wsch. na Eckmuhl, podczas gdy gen. Hiller z lewym skrzydłem (36 tys.) poszedł na płd., ku rzece Iza-rze, którą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAFFREY, m. w dep. Isere, 25 km na płd. od Grenoble

  Gdzie 7 III 1815 Napoleon powracający z Elby napotkał bat. 5 ppl., pierwszy oddział, jaki zagrodził mu dalszą drogę na Paryż.

  Zatrzymawszy swą nieliczną eskortę, poi. szwoleżerów i grenadierów starej gwardii, sam wysunął się do przodu i zbliżywszy na kilkadziesiąt metrów przed ów bat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANDWEHRA, obrona krajowa, rodzaj wojsk terytorialnych w Austrii i Prusach

  Wzorowana na franc. gwardii narodowej, po raz pierwszy pojawiła się w 1809 w Austrii, ale tylko w niektórych regionach, gdyż sejm węg. odmówił zgody na taką mobilizację, a w Galicji nie ogłoszono pospolitego ruszenia w obawie przed uzbrojeniem Polaków. Na mocy dekretu króla prus. Fryderyka Wilhelma III...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAGRANGE Joseph (10 I 1763 - 16 I 1836), gen. franc.

  Ur. w Sempesserre, dep. Gers. 1791 kpt. 2 bat. ochotników tego dep. 1792-1795 walczył w Armii Pirenejów. Wziął udział w wyprawie do Egiptu i Syrii, 1799 gen. bryg., bił się pod Heliopolis, tłumił powstanie w Kairze, szef sztabu gen. Menou i gen. dyw. 1801 wrócił do Francji. 1802 inspektor generalny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LALLEMAND Franęois-Antoine (23 VI 1774 - 9 III 1839), gen. franc.

  Ur. w Metz, syn peruka-rza. 1792 w art. lekkiej. Bił się pod Valmy, pod rozkazami Bonapartego tłumił powstanie paryskich rojalistów 13 Vendemiaire’a, uczestniczył w wyprawie do Egiptu, adiutant Junota, prowadził negocjacje z ang. komandorem Smithem. 1803 posłany na San Domingo, 1804 towarzyszył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMARQUE Jean-Maximilien, hr. de (22 VII 1770 - 1 VI 1832), gen. franc.

  Ur. w Saint-Sever, dep. Landes, syn deputowanego do Konstytuanty. 1793 por., walczył w Armii Wschodnich Pirenejów, od 1797 w Armii Renu, 1800 bił się pod Hohenlinden, gen. bryg. 1805 dow. bryg. piech. w 7 korpusie WA, 1806 w Armii Neapolu, walczył z partyzantami Fra Diavolo, 1807 szef sztabu Józefa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LA CORUNA, portowe m. w hiszp. prowincji Galicja

  W pobliżu którego 16 I 1809 rozegrała się bitwa między ang. armiągen. Moore’a a franc. korpusem marsz. Soulta. Moore wkroczył w XII 1808 z Portugalii do Hiszpanii, idąc na pomoc mieszkańcom Madrytu, którzy od czasu Dos de Mayo cieszyli się wielką esty-mąna Wyspach Brytyjskich. Dotarł do Salamanki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /2 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMBERT Charles (Karl Osipowicz) (1772 - 1843), emigrant franc., gen. ros.

  Opuścił Francję w początkach Rewolucji i schronił się w Rosji. Wstąpił wtedy do kinbumskiego p. dragonów i brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego. Za szturm Pragi nagrodzony Krzyżem Św. Jerzego i stopniem ppłk.

  W 1796 na czele p. kozaków walczył na Kaukazie i w Persji. 1799...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LACOSTE Andre-Bruno de Frevol (14 VI 1775 - 2 II 1809), gen. franc.

  Ur. w Pradelles, dep. Haute-Loire, 1793 saper w Armii Północy, uczył się w szkole aiylerii w Metz. Wziął udział w wyprawie do Egiptu i Syrii, uczestniczył w oblężeniu Akki, bił się pod Abukirem i Heliopolis. 1801 wrócił do Francji. 1806 dow. saperów 6 korpusu, 1807 adiutant cesarza, prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt

Do góry