Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    IDEALNY

     

    IDEALNY (nłc. <idealis> = stosujący się do idei, wzorowany na idei, doskonaty) ang. ideał; fr. ideał; nm. ideał

    Dotyczący —^ idei, właściwy idei, np. byt idealny.

    Istniejący tylko w myśli.

    Urzeczywistniający jakiś wzór dosko­nałości lub ideę wzorczą.

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /318

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    IDEAŁ

     

    IDEAŁ (nłc. idealis = idealny) ang. tlie ideal; fr. l'ideal; nm. das Ideal

    To, co w najwyższej mierze czyni za­dość wymaganiom człowieka i dlatego staje się przedmiotem jego dążeń.

    Wzór doskonałości w określonej dzie­dzinie myśli lub działania.

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /298

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    IDEAT

     

    IDEAT (nłc. <ideatum> z łc. idea = wzór, kształt, wyobrażenie) ang. ideatum; fr. ideat

     

    Wytwór sztuki lub wyrób przemysło­wy zgodny z ideą wzorczą.

    Przedmiot, któremu odpowiada jakaś idea.

     

    IDEM PER IDEM <łc. <idem per idem> = to samo przez to samo) metod, syn.^ Błędne koło (1) w...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /396

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    IDEE-SIŁY

     

    IDEE-SIŁY ang. thought-forces; fr. idees-prees; nm. Ideenkrafte, Kraft-Ideen

    W tradycji neoplatońskiej: znajdujące się w Bogu mądrość, słowo i myśl, które stworzyły świat, przenikają go i zachowują jego spójność. 

    U A. Fouillce'go: aprioryczne przed­stawienia, które nie tylko mają...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /462

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    IDENTYCZNOŚĆ

     

    IDENTYCZNOŚĆ (nłc. <identitas> od łc. idem = ten sam) gr. tautótes; ang. identity, equality; fr. identite; nrn. Identitdt

    1. log. —> Relacja (2) równoważnościo­wa. Symbol identyczności, np. w wyraże­niu X = X (czyt. X jest identyczne z x), jest zaliczany do -^ stałych (a) logicznych. W rachunku...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 556

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    IDEALIZM SPOŁECZNY

     

    IDEALIZM SPOŁECZNY ang. social idea­lism; fr. idealisme social

    Określenie koncepcji wyidealizowanych warunków społecznych, np. utopii, stano­wiące m. in. tytuł jednego z dzieł E. Fournier'a(1898).

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /226

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    IDEACJA

     

    IDEACJA (nłc. <ideation>) ang. ideation; iv. ideation; nm. Ideation, Ideeierung

    W fenomenologii: akt intuicyjnego po­znania przedmiotów idealnych (Wesensschau — wgląd w istotę; —>elios III) lub proces dochodzenia do wglądu w istotę. Metoda ideacji, czyli uzmienniania, ma więc prowadzić do —>...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /597

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    IDEALIZACJA

     

    IDEALIZACJA (nłc. idealis = stosujący się do idei, wzorowany na idei, doskonały, idealny) ang. idealization; fr. idealisation; nm. Idealisierung

    1. metod. Stosowany w naukach zabieg myślowy polegający na skonstruowaniu pojęcia, które nie ma realnych desygnatów, ponieważ abstrahuje się w nim od pewnych...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 393

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    IDEALIZM

     

    IDEALIZM (nłc. idealis = stosujący się do idei) nłc. idealismus; ang. idealism; fr. idealisme; nm. Idealismus

    Termin powstały pod koniec XVII w. (najpierw w formie zalążkowej idealistę — „idealista", jakiej użył np. G. W. Leibniz w odniesieniu do Platona) na określenie: a) teorii wzorczych idei...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /6 500

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ID

     

    ID (łc. id = to, ono) ang. id; £r. le ca; nm. Es Termin wprowadzony do psychologii przez G. Groddecka i podjęty przez S. Freu­da (1923).

    W psychoanalizie: najgłębsza warstwa psychiki ludzkiej, będąca siedliskiem nie uświadomionych nigdy lub wypartych ze świadomości jako nie akceptowane społe­cznie...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /459

    praca w formacie txt

Do góry