Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IDEALNY

   

  IDEALNY (nłc. <idealis> = stosujący się do idei, wzorowany na idei, doskonaty) ang. ideał; fr. ideał; nm. ideał

  Dotyczący —^ idei, właściwy idei, np. byt idealny.

  Istniejący tylko w myśli.

  Urzeczywistniający jakiś wzór dosko­nałości lub ideę wzorczą.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAŁ

   

  IDEAŁ (nłc. idealis = idealny) ang. tlie ideal; fr. l'ideal; nm. das Ideal

  To, co w najwyższej mierze czyni za­dość wymaganiom człowieka i dlatego staje się przedmiotem jego dążeń.

  Wzór doskonałości w określonej dzie­dzinie myśli lub działania.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAT

   

  IDEAT (nłc. <ideatum> z łc. idea = wzór, kształt, wyobrażenie) ang. ideatum; fr. ideat

   

  Wytwór sztuki lub wyrób przemysło­wy zgodny z ideą wzorczą.

  Przedmiot, któremu odpowiada jakaś idea.

   

  IDEM PER IDEM <łc. <idem per idem> = to samo przez to samo) metod, syn.^ Błędne koło (1) w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEE-SIŁY

   

  IDEE-SIŁY ang. thought-forces; fr. idees-prees; nm. Ideenkrafte, Kraft-Ideen

  W tradycji neoplatońskiej: znajdujące się w Bogu mądrość, słowo i myśl, które stworzyły świat, przenikają go i zachowują jego spójność. 

  U A. Fouillce'go: aprioryczne przed­stawienia, które nie tylko mają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYCZNOŚĆ

   

  IDENTYCZNOŚĆ (nłc. <identitas> od łc. idem = ten sam) gr. tautótes; ang. identity, equality; fr. identite; nrn. Identitdt

  1. log. —> Relacja (2) równoważnościo­wa. Symbol identyczności, np. w wyraże­niu X = X (czyt. X jest identyczne z x), jest zaliczany do -^ stałych (a) logicznych. W rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM SPOŁECZNY

   

  IDEALIZM SPOŁECZNY ang. social idea­lism; fr. idealisme social

  Określenie koncepcji wyidealizowanych warunków społecznych, np. utopii, stano­wiące m. in. tytuł jednego z dzieł E. Fournier'a(1898).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEACJA

   

  IDEACJA (nłc. <ideation>) ang. ideation; iv. ideation; nm. Ideation, Ideeierung

  W fenomenologii: akt intuicyjnego po­znania przedmiotów idealnych (Wesensschau — wgląd w istotę; —>elios III) lub proces dochodzenia do wglądu w istotę. Metoda ideacji, czyli uzmienniania, ma więc prowadzić do —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZACJA

   

  IDEALIZACJA (nłc. idealis = stosujący się do idei, wzorowany na idei, doskonały, idealny) ang. idealization; fr. idealisation; nm. Idealisierung

  1. metod. Stosowany w naukach zabieg myślowy polegający na skonstruowaniu pojęcia, które nie ma realnych desygnatów, ponieważ abstrahuje się w nim od pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM

   

  IDEALIZM (nłc. idealis = stosujący się do idei) nłc. idealismus; ang. idealism; fr. idealisme; nm. Idealismus

  Termin powstały pod koniec XVII w. (najpierw w formie zalążkowej idealistę — „idealista", jakiej użył np. G. W. Leibniz w odniesieniu do Platona) na określenie: a) teorii wzorczych idei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /6 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ID

   

  ID (łc. id = to, ono) ang. id; £r. le ca; nm. Es Termin wprowadzony do psychologii przez G. Groddecka i podjęty przez S. Freu­da (1923).

  W psychoanalizie: najgłębsza warstwa psychiki ludzkiej, będąca siedliskiem nie uświadomionych nigdy lub wypartych ze świadomości jako nie akceptowane społe­cznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt

Do góry