Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stadion

  1) w staroż. Grecji miejsce przeznaczonedo zawodów odpowiadających współcz. lekkoatletyce;początkowo na planie wydłużonego prostokąta,później na jednym boku zaokrąglony, ze spiętrzonymisiedzeniami na bokach długich; z gr. s. wywodzisię rzym. —> cyrk; w sąsiedztwie wznoszono zazwyczajinne budowle o...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spodumen

  Minerał, przezroczysty, barwy białej i żółtej;tworzy kryształy, twardość w skali Mohsa 6,5-7,5.Kamień szlachetny; najbardziej cenione w jubilerstwiesą:hiddenit - żółtozielony do szmaragdowozielonego,kunzyt - fioletowy aż do różowego.

  S.używany jest do wyrobu naszyjników, brosz itp. orazwiększych...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staffordshire wyroby

  Wyroby ceram., naczyniai figurki produkowane w hrabstwie Staffordshire (gł.wytwórnie: Stoke-upon-Trent, Fenton, Hanley, Burslem),od XVII w. z kolorowych kamionek i fajansu,zdobione piast, nakładkami o formach barok, lub wzorowanychna ornamentach chin.; z kon. XVII w.wprowadzono czerwoną kamionkę, w 1 poł...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spoina, fuga

  Przestrzeń między poszczególnymikamieniami lub cegłami w licu muru wypełniona zaprawą;wykorzystywana też w celach dekor. przezkształtowanie jej wypukło lub wklęsło, podcinaniekielnią (spoinowanie), barwne dodatki do zaprawy.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stalle

  Drewn. lub kam. ławy przeznaczone dla duchowieństwa;s. ustawiano pod ścianami prezbiterium;występowały gł. w kościołach kolegialnych,klasztornych i katedrach; s. miały wysokie zapiecki(często z baldachimem), oparcia, klęczniki obudowanez przodu, zwykle o bogatej dekoracji rzeźb, lubmai.

  W niektórych s...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA

   

  IDEOLOGIA (gr. idea = kształt, wyobra­żenie + logos - słowo, nauka) nłc. ideologia; ang. ideology; fr. ideologie; nm. Ideologie

  Słowo utworzone przez A. L. Destutta De Tracy (1796).

   

  I. U sensualistów z początku XIX w. (A. L. Destutt de Tracy, F.-J. G. Cabanis, C.-F. de Volney, nazywanych „ideologami"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOGRAFICZNY

   

  IDIOGRAFICZNY <nm. <idiographisch> z gr. idios = swoisty + grapho = piszę) ang. idiographic; fr. idiographique

  metod. Termin wprowadzony przez W. Windelbanda do metodologii nauk humani­stycznych na oznaczenie tych nauk zaj­mującego się ustalaniem, opisem i wyjaś­nianiem faktów jednostkowych, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDOL

   

  IDOL (łc. <idolum> = wyobrażenie, z gr. eidolon = odbicie; wyobrażenie; wizerunek, obraz, figura) ang. idol; fr. idole; nm. Idol

  Posążek wyobrażający bóstwo, będący przedmiotem kultu; bożek, fałszywy bóg.

  U starożytnych atomistów (Demokryt, Epikur, Lukrecjusz): eidola — emitowane z powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA

   

  IDENTYFIKACJA (nłc. identificare = utoż­samiać, od łc. idem = ten sam +facere = ro­bić) ang. identification; fr. identification; nm. Identizieren, Identifizierung, Gleichsetzung, Gleichstellung

  Ustalanie przynależności -^ jednostki (2) do -^ gatunku (1, 2) lub -^ gatunku (1) do —> rodzaju (1, 2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM TELEOLOGICZNY

   

  IDEALIZM TELEOLOGICZNY ang. teleological idealism; fr. idealisme teleologique; run. teleologischer Idealismus

  Nazwa nadawana doktrynie R. H. Lotzego, będącej pewnego rodzaju —> monadyzmem (1); według niej rzeczywistość może być traktowana jako podlegająca z jednej strony prawom przyczynowym i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt

Do góry