Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dysfunkcjonalne środowisko rodzinne

  Ze względu na charakter pełnionej przez siebie roli rodzice wywierają bezpośredni, długotrwały wpływ na zdrowie swoich dzieci. Kiedy rodzice mają własne poważne problemy, które mogą powodować konflikty z nastoletnimi dziećmi, pojawia się pytanie: W jald sposób i do jaldego stopnia rodzice (czy inni...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest próba samobójcza?

  Spory specjalistów suicydologów dotyczące definicji próby samobójczej z reguły f obracają się wokół problemu, jak silna musi być intencja śmierci, żeby dane zachowanie zostało uznane za samobójcze (Linehan i Shearin, 1988; Farmer; 1988; | Bille-Brahe i in., 2004). Niektórzy badacze raczej wnioskują o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacja seksualna

  Przekrojowe i długofalowe badania epidemiologiczne mówią, że homoseksualne nastolatki obojga płci podejmują próby samobójcze 2-6 razy częściej niż ich heteroseksualni rówieśnicy (Blake i in., 2001; Garofolo, Wolf, Wissow, Woods i Goodman, 1999; Harry, 1989; Remafedi, French, Story, Resnick i Blum, 1998;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTOLATKI Z ZACHOWANIAMI PROBLEMOWYMI A DYSREGULACJA EMOCJONALNA

  Uważamy, że dialektyczna terapia behawioralna jest najbardziej odpowiednia dla tych nastolatków o tendencjach samobójczych, u których dysregulacja emocjonalna przybiera bardziej chroniczne formy i u których współwystępują różne inne problemy (np. niektórzy z nich spełniają kryteria diagnostyczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ZE ZDEFINIOWANIEM ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH

  Jednym z wyzwań, jakim muszą stawić czoło autorzy książki o samobójstwie, jest brak jasnych definicji w dziedzinie badań suicydologicznych. Nie ma zgodności w definiowaniu próby samobójczej lub samouszkodzeń bez tendencji samobójczych (NSIB). Wielu specjalistów z tej dziedziny używa różnych terminów na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA PROBLEMU

  Samobójstwa nastolatków są poważnym problemem zdrowia publicznego oraz przyczyną co najmniej 100 000 zgonów rocznie w tej grupie wiekowej na całym świecie (WHO, 2002). W Stanach Zjednoczonych samobójstwo jest częstszą przyczyną zgonów wśród nastolatków niż wszystkie przyczyny naturalne razem wzięte:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany badań ankietowych

  Istnieją różne odmiany badań ankietowych, czyli — inaczej wyrażając się — różne techniki sondażu z zastosowaniem ankiety. Podstawą ich wyróżnienia jest przede wszystkim sposób, w jaki rozprowadza się kwestionariusze ankiet wśród badanych. W przypadku takim można mówić o technice ankiety audytoryjnej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobliwe wymagania stawiane badaniom ankietowym

  W badaniach ankietowych szczególnie wysokie wymagania stawia się poprawności pytań kwestionariuszowych. Respondenci bowiem w odpowiedzi na nie zdani są najczęściej na siebie samych. Polegać mogą więc na ogół tylko na własnym ich zrozumieniu, tj. pozbawieni są możliwości liczenia na szersze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o sprzężenia zwrotne w toczącej się rozmowie

  Pomimo zalecanej powściągliwości zarówno w odpowiadaniu na stawiane przez badanych pytania, jak również w zadawaniu im własnych pytań, osoba przeprowadzająca rozmowę nie może nastawiać się wyłącznie na całkowicie bierne słuchanie wypowiedzi badanych. Nie wolno bowiem zapominać, iż rozmowa w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ankietowe i ich wartość naukowa

  Badania ankietowe —jak wiemy — polegają na zadawaniu respondentom pytań kwestionariuszowych z prośbą o pisemne odpowiedzi. Pytania zadawane są również zazwyczaj pisemnie, tj. za pośrednictwem drukowanego zestawu, zwanego kwestionariuszem. Przeprowadzone w ten sposób badania mają na ogół charakter...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 256

  praca w formacie txt

Do góry