Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  DYBICZ (Diebitsch) Iwan Iwanowicz (13 V 1785 - 10 VI 1831), ks. Zabałkański, feldmarsz. ros.

  Ur. w Wielkiej Lipie na Śląsku, od 1801 w służbie wojsk., bił się pod Austerlitz, Pruską Iławą i Fryd-landem. W X 1812 nakłonił w Taurogach prus. gen. Yorcka, by odstąpił Francuzów i przeszedł na stronę Rosji. W Reichenbach podpisał w imieniu Rosji konwencję z Prusami i Austrią. Walczył pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŻEZAR PASZA (1735 - 1804), gub. Akki, turec. fortecy w Palestynie

  Nazywany „rzeźnikiem” z racji swego okrucieństwa. Ur. się w Bośni, był więc słowiańskiego pochodzenia. Sam sprzedał się w niewolę i w ten sposób trafił do Egiptu, gdzie włączono go do korpusu Mameluków. Zamieszany w intrygi, zbiegł do Konstantynopola, potem schronił się w Syrii. Szybko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIAT

  System rządów istniejący we Francji 1794-1799, między upadkiem jakobinów a zamachem stanu 18 Brumaire’a. Ustanowiony formalnie w 1795 na mocy konstytucji roku III, polegał na przekazaniu władzy wykonawczej 5 dyrektorom, desygnowanym przez Radę Starszych. Decydującą rolę w D., którego skład się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBERSBERG, m. w Górnej Austrii, nad rz. Traun, w pobliżu jej ujścia do Dunaju

  3 V 1809 doszło tam do starcia między korpusem Masseny a 6 korpusem austr. gen. Hillera.

  Po bitwie 20IV pod Abensbergiem Francuzi odrzucili korpus Hillera na płd. od Dunaju, w kierunku Górnej Austrii. 22 IV pod Eckmuhl zmusili armię arcyks. Karola do odwrotu w kierunku Czech. Ze względu na powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWIZJA, związek taktyczny wyższego szczebla

  W 1793 w armii franc. wprowadzono dywizje, składające się z 2 bryg. piech., bryg. kaw. i 2 bat. art., czyli 12 bat. piech., 8 szwadronów jazdy i 12--16 dział. W 1796 podczas pierwszej kampanii wł. Bonaparte wydzielił kaw., by dysponować odpowiednio liczną jazdą, niezbędną w pościgu za rozbitym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBLE Jean-Baptiste (21 XII 1758 - 31 XII 1812), gen. franc.

  Ur. w Saint-Jean de Rohrbach, dep. Mo-selle, syn sierż. art. Przyjęty do wojska jako dziecko pułku, kanonier p. art. Auxonne, 1785 ppor. Brał udział w wojnach rewolucyjnej Francji na terenie Belgii i Holandii, 1793 gen. bryg. i gen. dyw., 1796 dow. art. Armii Renu i Mozeli, 1798 dow. art. Armii Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZENTERIA

  Występowała niemal stale w armiach epoki napoleońskiej. Jej epidemie spowodowane były przede wszystkim spożywaniem wody skażonej fekaliami, mułem (podczas powodzi), różnego rodzaju odpadkami. Nawet publiczne fontanny w miastach pozostawiały wiele do życzenia.

  Żoł. nie znali podstawowych zasad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWERNICKI Józef (19 III 1779 - 23 XI 1857), ofic. poi.

  Służbę wojsk, rozpoczął 10 VIII1791 w art. 1 I 1792 otrzymał dymisję w stopniu fajerwerkera. Wiosną 1809 przedostał się z Podola do Galicji i został przyjęty do wojsk Ks. Warszawskiego jako kpt. 2411810 szef szwadronu 15 p. ułanów. Uczestnik kampanii 1812 i 1813. 20 I 1812 mjr 8 p. ułanów, X 1812...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DURUTTE Pierre-Franęois-Joseph (13 VII 1767 - 18 IV 1827), gen. franc.

  Ur. w Douai, dep. Nord, służbę wojsk, rozpoczął w 1792 jako ochotnik.

  1792 ppor. i adiutant Dumourieza, walczył przede wszystkim w Belgii i Holandii. 1795 zastępca szefa sztabu Moreau. 1799 gen. bryg., bił się pod Hohen-linden, 1803 gen. dyw. Po aresztowaniu Moreau popadł w niełaskę jako jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUMOURIEZ Charles-Franęois du Perier (26 I 1739 - 14 III 1823), gen. franc.

  Ur. w Cambrai, dep. Nord, służbę wojsk, rozpoczął w 1758, brał udział w wojnie siedmioletniej. 1770-1772 walczył w Polsce jako ofic.-instruktor przy konfederatach barskich. 1788 gen. bryg. W początkach Rewolucji dowodził gwardią narodową w Cherbourgu, związał się z jakobinami. 1792 gen. dyw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt

Do góry