Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  EXELMANS Remy-Joseph-Isidore (13 XI 1775 - 22 VII 1852), gen. franc.

  Ur. w Bar-le-Duc, dep. Meuse, służbę wojsk, rozpoczął w 1791 w 3 bat. ochotników Mozy, dowodzonym przez Oudinota. 1796 ppor., 1798 adiutant gen. Eble, 1801 adiutant Murata, który pierwszy zwrócił uwagę na jego kwalifikacje. 1805 bił się pod Wertingen i Austerlitz, mianowany płk., dow. 1 psk.

  W kampanii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTKO Sykstus (1776 - 30 X 1813), gen. poi., siostrzeniec Tadeusza Kościuszki

  Ur. w Brześciu Lit., uczestnik powstania kościuszkowskiego, ofic. Legionów Polskich, 1807 szef bat. w Legii Nadwiślańskiej, 1808-1811 walczył w Hiszpanii, 1812 dowodził 4 p. Legii, 1813 gen. bryg. Zm. w wyniku ran odniesionych pod Lipskiem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGHIEN ks. d. właśc. Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Conde d’ (1772 - 21 III 1804)

  Ostatni z Kondeuszów, bocznej linii Burbonów. Ur. wChantilly, rezydencji Kondeuszów, emigrował już 16 VII 1789, dwa dni po zdobyciu Bastylii. Brał udział w wojnach z rewolucyjną Francją, służąc m.in. w Armee de Conde. Po pokoju w Lune-ville 1801 osiadł w miasteczku Ettenheim w Badenii, na prawym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAP, przestrzeń do przebycia w ciągu dnia, przemarsz dzienny

  W WA przyjęto zasadę, że piechur z pełnym obciążeniem (od 20 do 35 kg) może przejść dziennie 25-30 km, z tym jednak iż po trzech dniach marszu powinien nastąpić dzień odpoczynku. Taki system obowiązywał w czasach pokojowych. Podczas działań wojennych dni odpoczynku nie przewidywano, zwiększano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERFURT, m. w Saksonii

  Gdzie od 27 IX do 14 X 1808 trwały rozmowy między Napoleonem a carem Aleksandrem I. Połączono to ze zjazdem wszystkich władców niem., z wyjątkiem króla Prus i cesarza Austrii. Napoleon próbował umocnić sojusz franc.-ros., zawarty w Tylży. Zaproponował carowi na miejsce spotkania właśnie E., leżący...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPAGNE Jean-Louis (16 II 1769 - 21 V 1809), gen. franc.

  Ur. w Auch, dep. Gers, 1787 zaczął służbę w p. Dragonów Królowej. 1792 ppor., bił się w szeregach Armii Północy, Zachodnich Pirenejów i Alp, stale służąc w pułkach kaw. 1794 odznaczył się przy zajmowaniu alpejskiej przełęczy Mont-Cenis, 1799 gen. bryg., 1800 dow. bryg. karabinierów, wyróżnił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELCHINGEN, m. w Bawarii, na lewym brzegu Dunaju

  Gdzie 14 X 1805 marsz. Ney pobił Austriaków. Po przerzuceniu WA znad kanału La Manche, Holandii i Hanoweru do Bawarii Napoleon zorientował się, że austr. armia Macka nie będzie próbowała wycofać się z Ulm na wsch. prawym brzegiem Dunaju. Mogła jednak jeszcze ratować się odwrotem lewym brzegiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSEN Iwan Nikołajewicz (1759 - 23 VIII 1813), gen. ros.

  Ur. w Estonii, uczestnik wojny z Polską 1792, odznaczył się pod Wilnem, 1797 dowodził dyw. posłaną do Holandii. W 1806 objął komendę nad korpusem piech. w armii Bennigsena i w II1807 bił się pod Ostrołęką. W 1812 dowodził wojskami osłaniającymi Rygę przed 10 korpusem Macdonalda.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBLEMATY CESARSTWA

  >

  Cesarskim emblematem były także złociste pszczoły, które widniały na ceremonialnych strojach, głowniach dworskich szpad i ścianach pałacowych komnat. Zastąpiły one lilie burbońskie. W 1804 wprowadzono też oficjalny kolor: „zieleń cesarską” (le vert imperial).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSLING, w. na lewym brzegu Dunaju, w pobliżu Wiednia

  Gdzie 21-22 V 1809 rozegrała się krwawa batalia między głównymi siłami WA a armią austr., dowodzoną przez arcyks. Karola, wygrana przez Austriaków. W literaturze niem. i anglosas. nazywana jest bitwąpod Aspem, od nazwy wioski znajdującej się w pobliżu E.

  13 V Napoleon wkroczył do Wiednia i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /3 611

  praca w formacie txt

Do góry