Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  KAMPANIA EGIPSKA

  Wyprawa do Egiptu i podbój tego kraju, jak też próba opanowania Palestyny, podjęte przez rewolucyjną Francję przeciwko Turcji. Celem wyprawy miało być zajęcie ważnego strategicznie terytorium nad Nilem, które mogło się stać następnie bazą wypadową do dalszych franc. działań przeciwko Indiom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /12 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1812

  Wojna z Rosją, zwana także wyprawą na Moskwę albo kampanią ros. Najważniejsza z kampanii Napoleona, stanowiąca punkt zwrotny w prowadzonych przez niego wojnach. Nigdy jeszcze do tej pory cesarz nie zmobilizował tak znacznych sił. Mówiło się nawet, że poprowadził całą Europę przeciwko Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /23 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMIEŃSKI Aleksandr (1731 - 9 I 1807), marsz, ros.

  Uczestnik wyprawy Suworowa do Italii. W kampanii 1806 objął dow. armii ros., skoncentrowanej na płn. wschód od Warszawy. Nieudolny ze względu na podeszły wiek, zdał się na znacznie młodszych podkomendnych, Bennigsena i Bux-hówdena, którzy po bitwach pod Pułtuskiem i Gołyminem zdołali wyprowadzić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1813

  Najdłuższa ze wszystkich, jakie prowadził Napoleon, różniła się zasadniczo od poprzednich. Klęska wyprawy na Moskwę spowodowała, że runął mit niezwyciężoności WA. Brakowało doświadczonych żoł. i ofic., a trzon nowej WA stanowili rekruci. Straty w Rosji były tak wielkie, że cesarz nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /21 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMIEŃSKI Michał Ignacy (5 IV 1758 - 1812), gen. poi.

  Ur. w Łęczycy, ukończył Szkołę Rycerską. Uczestnik powstania kościuszkowskiego, 1794 gen.-mjr. Od II1808 w wojsku poi. Ks. Warszawskiego, brał udział w wojnie 1809, zdobywał Zamość. W kampanii 1812 dostał się nad Berezyną do niewoli ros. i wkrótce zm.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1814

  Zwana też kampanią francuską (campagne de France), była bezpośrednią kontynuacją poprzedniej. W XI1813 wojska zwycięskiej koalicji w sile 250 tys. żoł. przeszły na prawy brzeg Renu. W Italii ks. Eugeniusz Beauhamais zmuszony był ustępować pod naporem Austriaków. Wojska franc. wycofały się z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /8 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1805

  Wojna Francji z trzecią koalicją, zakończona zwycięstwem Napoleona pod Austerlitz i pokojem w Preszburgu (Bratysławie). Składała się z dwóch faz - manewru oskrzydlającego, wykonanego przez WA znad brzegów kanału La Manche aż po Bawarię, co doprowadziło do okrążenia austr. armii Macka w Ulm i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /10 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALENDARZ REPUBLIKAŃSKI

  Wprowadzony podczas Rewolucji, miał oznaczać „nową erę w dziejach świata”, a także, poprzez odrzucenie kalendarza gregoriańskiego, „koniec chrystianiz-mu”. Jego opracowaniem zajął się komitet złożony z uczonych i ludzi pióra, na ogół wrogich katolicyzmowi (Monge, Lakanal, Chenier, Fabre...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1815

  Najkrótsza z wojen prowadzonych przez Napoleona, trwała bowiem tylko cztery dni. Po powrocie 20 III z Elby do Paryża cesarz energicznie zabrał się do rozbudowy armii. Zdawał sobie sprawę, że podjęcie rokowań ze sprzymierzonymi jest na razie niemożliwe i aby doszło do takich negocjacji, musi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /10 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1806 W PRUSACH

  Najznakomitsza ze wszystkich kampanii Napoleona. W ciągu dwóch tygodni zdołał on rozbić armię przeciwnika, a w ciągu miesiąca zajął Berlin i większość twierdz. Takich sukcesów nie udało mu się uzyskać w żadnej innej wojnie.

  Po wygranej kampanii 1805 przeciwko Austrii i pokoju preszburskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /9 863

  praca w formacie txt

Do góry