Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  KOALICJE (wojny koalicyjne)

  Nazwa nadana wojnom z lat 1792-1815 toczonym między Francją a sprzymierzonymi przeciw niej głównymi krajami europejskimi.

  Pierwsza (1792-1797), antyfranc. sojusz wojsk., zainicjowany 26 VI 1792 porozumieniem Austrii i Prus. Bezpośrednią przyczyną była deklaracja z 20IV 1792, w której rewolucyjna Francja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /6 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁNIERZ

  Górna część kurtek, surdutów, płaszczy. W epoce napoleońskiej obowiązywały sztywne wysokie kołnierze. Łączyło się to z przekonaniem, że mocno ściskając szyję, pobudzają krwiobieg i dodają energii. Czasem jednak, wbrew regulaminowi, zwłaszcza w marszu i na biwaku, rozpinano k. i obwijano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOBELL Wilhelm von (1766 - 1855), malarz bawar.

  Prof. Akademii Monachijskiej. Jako rysownik zatrudniony w sztabie korpusu bawar., uczestniczył w kampaniach 1809, 1812-1813. Pozostawił wiele rysunków i akwarel przedstawiających żoł. WA.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEBER Jean-Baptiste (9 III 1753 - 14 VI 1800), gen. franc.

  Ur. w Strasburgu. Studiował architekturę, pracował jako architekt w Besanęon i Strasburgu. Uczył się w szkole wojsk, w Monachium, 1777-1785 służył w armii austr., doszedł do stopnia ppor. Wrócił do Alzacji, 1789 wstąpił do gwardii narodowej, od 1792 w armii, 1793 zajmował się fortyfikowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁOBRZEG, prus. twierdza nad Bałtykiem na Pomorzu Zach.

  W kampanii 1806-1807 bronił się tu garnizon (5,7 tys. żoł., 58 armat, 14 moździerzy) dowodzony przez mjr. Gneisenau i mjr. Schilla przeciwko oddziałom franc. i poi. z korpusu Mortiera. 14 III 1807 Francuzi zajęli Zelno i zaatakowali fortyfikacje w rejonie w. Majkule na zachód od K.

  Potem walki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOJDANÓW, m. na Białorusi, na płd. od Mińska

  Gdzie 15 XI 1812 Rosjanie rozbili 3-tys. oddział gen. Kosseckiego. Idący z Wołynia na czele Armii Dunajskiej adm. Cziczagow wysłał na Mińsk straż przednią pod komendą gen. Lamberta z rozkazem zajęcia tego miasta i przecięcia w ten sposób drogi WA cofającej się spod Moskwy. Gub. Mińska gen...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEIST VON NOLLENDORF Friedrich Heinrich Ferdinand (9 IV 1762 - 17 II 1823), marsz. prus.

  Ur. w Berlinie, uczestniczył w wojnach z rewolucyjną Francją. W 1806 musiał kapitulować wraz z garnizonem Magdeburga. W kampanii 1813 odznaczył się pod Budziszynem, Dreznem, Kulm i Lipskiem, dowodził korpusem w kampanii 1814, doznał porażki pod Montmirail, ale pokonał Napoleona pod Laon. Zm. w Berlinie.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOKARDA

  Ozdobnie zawiązana wstążka, często kółko z odpowiednio uformowanej ozdobnej taśmy. Nazwa pochodzi od franc. coą (kogut), początkowo bowiem kokardy były układane z kogucich piór. K. oznaczała zazwyczaj przynależność państwową albo dynastyczną. W początkach Rewolucji przyjęto we Francji k...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /3 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLICKI Stanisław (16 XI 1775 - 23 IV 1847), gen. poi.

  Ur. w Drużewie k. Ostrołęki, od 1791 w służbie wojsk. Brał udział w kampanii 1792 i powstaniu kościuszkowskim, 1797 wstąpił do Legionów Polskich we Włoszech, ranny w obronie Mantui, przeszedł z piech. do p. ułanów, w 1804 szef szwadronu. Od 1808 walczył w Hiszpanii, m.in. pod Epilą, Saragossą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KITA

  Ozdoba z piór lub włosia, noszona na czapkach, kołpakach, kapeluszach i hełmach. Oznaczała przynależność do określonego rodzaju broni albo też do konkretnej komp. w danym bat. lub szwadronie. W wojsku Ks. Warszawskiego gen. mieli kity białe, grenadierzy najczęściej - czerwone, woltyżerowie -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt

Do góry