Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  LEGIA WARSZAWSKA

  Jedna z trzech dyw. wojska poi., formowana od 6 XII 1806 przez ks. Poniatowskiego w Warszawie i na Mazowszu.

  Składała się z 4 pułków piech. (początkowo nosiły one numery 9, 10, lii 12, a odVII 1807numery 1, 2, 3 i 4), z 2 pułków jazdy (początkowo numery 5 i 6 jazdy, potem 1 psk. i 2 p. ułanów) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA KALISKA

  Jedna z trzech dyw. wojska poi., formowana od XI 1806 w Kaliszu przez gen. Pawła Skórzewskiego, którego 10 I 1807 zastąpił gen. Józef Zajączek.

  Składała się z 4 pułków piech. (otrzymały numery 5, 6, 7 i 8), z 2 pułków jazdy (3 p. ułanów i 4 psk.) oraz bat. art. Gotowe już bat. i szwadrony weszły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGION KOPTYJSKI

  Formacja wojsk, włączona do franc. Armii Wschodu w Egipcie. Utworzony w 1799 przez gen. Klebera po wyjeździć Bonapartego do Francji. Składał się z 500 chrześci-jan-Koptów, uzbrojonych na modłę europejską. L.K. rozwiązano w 1801.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA NADDUNAJSKA

  Poi. formacja wojsk., powołana dekretem z 8 IX 1799, na żołdzie Republiki Francuskiej. Tworzono ją aż do połowy 1800 w Pfalzburgu, Metz, a potem Strasburgu z Polaków - jeńców z armii austr. Składała się z 4 bat. piech., 4 szwadronów jazdy i komp. art. konnej. Łącznie liczyła niemal 4 tys. żoł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECOURBE Claude-Jacąues (22 II 1759 - 22 X 1815), gen. franc.

  Ur. w Besanęon, dep. Doubs, nieślubny syn ofic. Od 1777 w służbie wojsk., brał udział w oblężeniu Gibraltaru, 1789 kpt. gwardii narodowej.

  Od 1792 walczył nad Renem, 1794 gen. bryg., 1799 gen. dyw. Związany z Moreau, pozostawał w opozycji wobec Bonapartego, 1804 przeniesiony w stan spoczynku, 1805...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH

  Wojsk, formacje poi. powołane 9 I 1797 na mocy porozumienia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego z Administracją Generalną Lombardii pod nazwą Legiony Polskie Posiłkowe Rzeczypospolitej Lombardzkiej. Porozumienie to zatwierdził 27 I 1797 w Weronie dow. Armii Italii Napoleon Bonaparte.

  Oddziały poi. tworzono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /7 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA NADWIŚLAŃSKA

  Formacja poi. w sile dywizji, do 20 marca 1808 nosiła nazwę Legii Polsko-Włoskiej, wchodziła w skład wojsk westfalskich Hieronima Bonapartego. Wiosną 1808 przeniesiona do służby franc., zreorganizowana i skierowana do Hiszpanii. Pułki piech. przyjęły schemat organizacyjny franc. piech. liniowej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /5 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEFEBVRE Franęois-Joseph (25 X 1755 - 14 IX 1820), ks. Gdańska, honorowy marsz, cesarstwa

  Ur. w Rouffach, dep. Haut-Rhin. 1773 zaciągnął się do p. gwardii franc., w chwili wybuchu Rewolucji był sierż. 1792 kpt. piech. lekkiej, walczył w Armii Mozeli, m.in. pod Fleurus, od VI 1794 w Armii Sambry i Mozy. Uczestniczył w kilkunastu bataliach, w 1798 powierzono mu tymczasowe dow. Armii Moguncji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA POLSKO-WŁOSKA

  Formacja o sile dywizji, złożona z 3 pułków piech. i p. lansjerów. Wywodziła się z pozostałości dawnych Legionów Polskich gen. Dąbrowskiego, a więc z pp. i p. jazdy, które w 1806 znajdowały się w służbie króla Neapolu Józefa Bonaparte. Po zwycięstwie pod Jeną, wezwawszy do siebie Dąbrowskiego i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECLERC Charles-Victor-Emmanuel (17 III 1772 - 2 XI 1802), gen. franc.

  Ur. w Pontoise, dep. Seine-et-Oise. 1791 por. 2 bat. ochotników tego dep. Brał udział w oblężeniu Tulonu, gdzie poznał Bonapartego i jego siostrę Paulinę, którą w 1797 poślubił. 1796-1797 w Armii Italii, bił się pod Castiglione i Rivoli, zawiózł do Paryża prelimina-ria rozejmu w Leoben.

  1797...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt

Do góry