Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Stalin i jego polityka wewnętrzna w latach 1924 - 1939

   

  Władza bolszewików przechwycona w X 1917 była utrzymywana dzięki stosowaniu bezwzględnego terroru wobec wszystkich prawdziwych i domniemanych wrogów nowego porządku. Terrorem tym kierowała „Czeka” (Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem) na czele z F. Dzierżynskim.

  W 1924 zmarł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /6 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rapallo i jego znaczenie

   

  Układ w Rapallo podpisali 16 IV 1922 dwaj najwięksi wrogowie systemu wersalskiego: Niemcy i Rosja. Państwa te po I wojnie światowej znalazły się w izolacji międzynarodowej i dążyły do zmiany tego stanu.

  Porozumienie niemiecko-rosyjskie zawarto przy okazji międzynarodowej konferencji ekonomicznej w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpad Austro - Węgier

   

  Austro-Węgry powstały w 1867 roku jako rezultat kompromisu, zawartego przez cesarza Franciszka Józefa z Węgrami. Była to monarchia wielonarodowa o skomplikowanej strukturze etnicznej. Aspiracje narodowe np. Czechów skierowane były przeciwko Austriakom, ale już Słowaków, Rumunów siedmiogrodzkich czy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja gospodarcza Europy w XIV i pierwszej połowie XV wieku. Kryzys

  -  dno kryzysu – 2 poł. XIV w.

  -  depresja demograficzna w wyniku wojen, głody i epidemii (1300 r. – 73mln, 1400 r. – 45mln)

  -  1348 r. – epidemia dżumy przywieziona ze wschodu do Italii

  -  kryzys w rolnictwie

  *  jałowienie gleby (dwupolówka, trójpolówka)

  *  karczowanie i wypalanie lasów – niekorzystne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beginki i begardzi na tle kryzysu ekonomicznego Europy w XIV wieku

  -  świeckie głoszenie ewangelicznego ubóstwa spowodowane narastającym kryzysem

  -  od XII w. – na pn. od Alp

  -  beginki

    luźne stowarzyszenia kobiet

    przewaga kobiet nad mężczyznami, nie mogły znaleźć partnera

    dla tych, które ze względu na chłopskie pochodzenie mialy utrudniony dostęp do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja gospodarcza i społeczna krajów Europy środkowej w XIV i XV wieku

  -  brak kryzysu gospodarczego i zahamowania ekspansji demograficznej

  -  szybki rozwój gospodarczy w pogoni za zachodem

  -  lokata kapitałów włoskich i południowoniemieckich

  -  wzrost roli szlaku lądowego przez Czechy i Polskę do genueńskich kolonii nad Morzem Czarnym

  -  szlak przez Warszawę i Wilno do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura i sztuka późnego średniowiecza

  Literatura

  -  scholastyka

  *  Złota Legenda – Jakub de Voraigne (XIII w.) – opowiadania o życiu świętych i postaci

  *  Boska Komedia – Dante Alighieri (XIII/XIV w.)

  – obrona założeń filozofii tomistycznej, wielbiciel zakonów żebraczych – dominikanów i franciszkanów

  *  Sonety do Laury – Francesco Petrarca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Renesansu w Italii

  -  1454 r. – pokój w Lodii, okres stabilizacji

  -  wpływ wszechobecnych ruin przypominających o dziedzictwie antycznym

  -  budzenie się zainteresowania starożytnością klasyczną

  -  napływ uchodźców z zagrożonego przez Turków Bizancjum

  -  przemiany światopoglądowe – początek humanizmu XIII/XIV w.

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opanowanie Inflant przez Niemców

  -  1198 r. – mianowanie biskupem inflanckim Alberta z Bremy

  -  realizacja planu utworzenia państwa kościelnego nad Dźwiną

  -  1201 r. – Ryga

  -  1202 r. – założenie zakonu kawalerów mieczowych – rekrutacja ze zubożałego rycerstwa niemieckiego

  -  1207 r. – Albert poddał Inflanty Filipowi szwabskiemu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki i rozwój Uniwersytetów

  -  druga młodość łaciny – język wykładowy

  -  XII-XIII najsławniejsze szkoły przekształciły się w uniwersytety – studia generalia

  -  autonomia – dzięki przywilejom papieskim, cesarskim lub królewskim posiadały własną jurysdykcję

  -  XI-XII w. – rozwój ośrodków w Paryżu i Bolonii

  -  uniwersytet...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 931

  praca w formacie txt

Do góry