Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Walki na terenie ZSRR podczas II wojny światowej

   

  W sierpniu 1939 roku ZSRR podpisał pakt o nieagresji z Niemcami. Tajny protokół do układu przewidywał podział Europy Wschodniej.

  W następstwie umowy we wrześniu 1939 roku ZSRR wziął udział w ataku na Polskę, od listopada 1939 do marca 1940 roku toczył wojnę z Finlandią, latem 1940 roku dokonał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USA w II wojnie światowej

   

  USA po I wojnie światowej powróciły do polityki izolacjonizmu, co było jedną z przyczyn nietrwałości systemu wersalskiego i znikomej skuteczności Ligi Narodów.

  Na początku II wojny światowej Stany ogłosiły neutralność, a Kongres wprowadził embargo na broń do krajów uczestniczących w wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japonia w II wojnie światowej

  Japonia była państwem należącym do bloku „Osi”, a więc w II wojnie walczyła po stronie Niemiec. Było to rezultatem udziału Japonii w pakcie antykominternowskim i Pakcie Trzech (trójstronnym), który podpisano w Berlinie 27 IX 1940. Układ ten dzieląc świat na strefy wpływów dawał Japonii swobodę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja w Teheranie i jej postanowienia

   

  Konferencja w Teheranie była pierwszym spotkaniem Wielkiej Trójki. Odbyła się w dniach 28 XI-1 XII 1943 i została poprzedzona naradą moskiewską (18-20 X 1943), w której uczestniczyli ministrowie spraw zagr. USA (Cordell Hull), Anglii (Anthony Eden) i ZSRR (Wieczesław Mołotow) oraz konferencję kairską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walki we Francji podczas II wojny światowej

   

  Francja jako sojusznik Polski wypowiedziała 3 września 1939 roku wojnę Niemcom. Nie podjęto jednak obiecanej Polsce ofensywy, a ówczesną fazę działań zbrojnych określono później mianem „dziwnej wojny”. Wynikało to m. in. z defensywnej doktryny wojennej Francji, która czuła się bezpieczna za linią...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja w Jałcie i jej postanowienia

   

  Klęski, poniesione przez Niemców na froncie wschodnim w 1943 roku (Stalingrad, Kursk) oraz decyzje polityczne podjęte w Casablance i Teheranie, zwłaszcza zaś upadek brytyjskiej koncepcji desantu na Bałkanach przesądziły o tym, że pod koniec wojny Europa Wschodnia znajdzie się pod kontrolą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania w II wojnie światowej

   

  Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom 3 IX 1939, ale działań zbrojnych, mimo posiadania układu z Polską

  (z 25 VIII 1939), który ją do tego zobowiązywał, nie rozpoczęła. Zajęcie takiej postawy uzgodnili premierzy Anglii i Francji (Chameberlain i Daladier) 12 IX 1939 w Abbeville. Anglia uczestniczyła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja w Jałcie

   

  Była drugą po Teheranie (28 XI-1 XII 1943) konferencją Wielkiej Trójki. Odbywała się w dniach 4-11 II 1945, z udziałem dyktatora (premiera) ZSRR J. Stalina, prezydenta USA Roosevelta i premiera W. Brytanii Churchilla.

  Szereg spraw uzgodnionych wstępnie w Teheranie przyjęło w Jałcie postać uchwał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włochy w II wojnie światowej

   

  Włochy były jednym z państw należących do ukształtowanego w latach 1936-40 bloku Oś Rzym- Berlin-Tokio i w II wojnie walczyły po stronie Niemiec. Nie przystąpiły jednak do wojny we IX 1939 lecz dopiero w VI 1940 atakując Francję i występując przeciw Anglikom w Afryce Pn. (13 IX 1940).

  Włosi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza II wojny światowej

   

  Geneza II wojny światowej jest zjawiskiem dynamicznym, które może być rozpatrywane z dwóch punktów widzenia. Jeden z nich - na bieżąco sprowadza się do ustalenia momentu, w którym bieg wydarzeń staje się nieunikniony.

  Kiedy zaczyna się toczyć lawina, której nie można zatrzymać. Dla tego punktu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /5 995

  praca w formacie txt

Do góry