Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Królestwo Polskie 1815 - 1830. Terytorium i ustrój

   

  Królestwo Polskie powstało w 1815 roku na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z większości dawnego Księstwa Warszawskiego. Liczyło 128 tys. km2 z ludnością 3,2 mln w 1816 (4,1 mln w 1829) i dzieliło się na 8 województw: krakowskie, sandomierskie, lubelskie, kaliskie, płockie, mazowieckie, podlaskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i ustrój Królestwa Polskiego

   

  Królestwo Polskie powstało w 1815 roku na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z większości terytorium dawnego Księstwa Warszawskiego. Car Aleksander chciał przejąć całe Księstwo Warszawskie, ale pozostałe mocarstwa, w trosce o równowagę europejską, doprowadziły do okrojenia terytorium Księstwa o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rosja wobec Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

   

  Rosja już w pierwszej połowie XVIII w. ingerowała w wewnętrzne sprawy polskie (wielka wojna północna; „sejm niemy” - 1717; układ z Prusami w Poczdamie - 1720; traktat Loewenwolda („Trzech czarnych orłów” - 1732), chcąc uczynić z Polski swego rodzaju przedpole dla imperium rosyjskiego. Słabość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Polski - jego geneza i skutki

   

  Bezpośrednia przyczyną III rozbioru Polski było Powstanie Kościuszkowskie (1794). Hasło do ostatniego rozbioru rzuciła Austria, która zajęła Lubelszczyznę. Również państwa walczące z powstaniem, a więc Rosja i Prusy zainteresowane były takim rozwiązaniem i bezpośrednio po upadku Warszawy (XI...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch husycki w Czechach

  -  okres rozkwitu gospodarczego pod rządami Luksemburgów

  -  wieś czeska – upowszechnienie renty pieniężnej, próby zwiększenia obciążeń przez feudałów

  -  antagonizmy klasowe i narodowościowe - niemczyzna

  -  patrycjat niemiecki – handel, rzemiosło, kopalnie srebra – ucisk biedoty miejskiej

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony nierycerskie w Europie pełnego średniowiecza

  Cystersi i premonstratersi

  -  1098 r. – założenie zakonu cystersów w Cistertium przez Roberta z Molesmes

  -  rozwinął się silnie od wstąpienia doń Bernarda z Clairvaux

  -  ruch monastyczny antagonistyczny do kluniackiego – asceza, mistyka, umartwianie

  -  pierwsze fundacje: Clairvaux, Pontigny, La Ferte...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Państwa Kościelnego

  -  zagrożenie Stefana II przez Longobardów 

  -  wymiana listów z Pepinem, 753 r. – przybycie do Galii z prośbą o pomoc

  -  niepopularność wojny interwencyjnej z Longobardami wśród Franków

  -  754 r. – krótka kampania Pepina, rozgromienie Longobardów

  -  nadanie ziem Egzarchatu Rawenny papieżowi jako władcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja w Poczdamie i jej postanowienia

   

  Konferencja w Poczdamie, zwana też Berlińską, była ostatnim ze spotkań Wielkiej Trójki, dotyczących spraw związanych z kształtem powojennego świata.

  Odbyła się w pałacu Cecilienhof w dniach 17 VII-2 VIII 1945, z udziałem szefów rządów 3 zwycięskich mocarstw: prezydenta USA H. Trumana, premiera...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /6 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZSRR w II wojnie światowej

   

  23 VIII 1939 ZSRR podpisał z Niemcami pakt (Ribbentrop-Mołotow) o nieagresji i podziale Europy Środkowo -Wsch. na strefy wpływów. Zgodnie z jego postanowieniami 17 IX 1939 sowieci zaatakowali Polskę od wschodu („nóż w plecy”). Wojna z Polską, walczącą na dwa fronty, była krotka, ale już 28 IX 1939...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwa (skutki) II wojny światowej

   

  W II wojnie światowej brało udział 61 państw (na 67 istniejących). Życie straciło ok. 50 mln ludzi, a rannych i dotkniętych kalectwem zostało ok. 35 mln osób. Największe straty po stronie koalicji poniósł ZSRR (ok. 20 mln zabitych), Chiny (10 mln), Polska (6 mln), a po stronie państw „Osi” - Niemcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 912

  praca w formacie txt

Do góry