Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Polityka rusyfikacji w zaborze rosyjskim

   

  Polityka rusyfikacyjna na ziemiach Królestwa Polskiego potęgowała się z biegiem czasu. Po Powstaniu Listopadowym ok. 50 tys. rodzin polskich wywieziono na Syberię i wywłaszczono ok. 3 tys. majątków ziemskich. Po Powstaniu Styczniowym konfiskacie uległo 4 tys. majątków, a na Syberię wywieziono 38 tys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka germanizacji w zaborze pruskim

   

  Po Powstaniu Listopadowym (1830-31) zlikwidowano urząd namiestnika oraz nazwę Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Prezesem Prowincji Poznańskiej został Edward Flotwell, który rozpoczął naciski germanizacyjne.

  Ustały one wraz ze wstąpieniem na tron pruski Fryderyka Wilhelma IV(odwołano Flotwella), a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PPS - powstanie i program do 1914 roku

   

  Słabość partii socjalistycznych działających w kraju (II Proletariat, Związek Robotników Polskich) była powodem zwołania do Paryża (17-21 XI 1892) zjazdu 18 działaczy emigracyjnych i krajowych, którzy mieli określić program działania.

  Przyjęty przez zjazd „Szkic programu PPS” zawierał hasła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Wielopolski i jego reformy

   

  Aleksander Wielopolski (1803-1877) aktywność polityczną rozpoczął w okresie Powstania Listopadowego, kiedy to wysłany przez Rząd Narodowy do Londynu, bezskutecznie zabiegał o pomoc angielską. W 1846 ogłosił w j. francuskim anonimowy „List szlachcica polskiego o rzezi galicyjskiej do księcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisariusze i krajowe środowisko spiskowe

   

  W 1833 grupa wojskowych, związana z karbonariuszami, a kierowana przez Józefa Zaliwskiego, próbowała wywołać powstanie w Królestwie. Spiskowcy nie zostali poparci przez ludność i powstanie rychło upadło. Zaliwski zbiegł do Galicji, gdzie zorganizował Związek Węglarzy Polskich, który jednak został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie krakowskie 1846

   

  Na 1846 planowane było trójzaborowe powstanie. Główna rolę w przygotowaniach odgrywało Towarzystwo Demokratyczne Polskie - Centralizacja Poznańska. 26 I 1846 L. Mierosławski spotkał się z przywódcami konspiracji by wyznaczyć datę rozpoczęcia powstania i przedstawić jego ogólny plan.

  Początek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie Księstwo Poznańskie

   

  Wielkie Księstwo Poznańskie powstało na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego, który obradował od 29 IX 1814 do 9 VI 1815. Obejmowało zwarty obszar zachodniej części byłego Księstwa Warszawskiego (departamenty bydgoski i poznański) o powierzchni 29 tys. km2, z ludnością 850 tys. - ze stolicą w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów na ziemiach polskich

   

  Wydarzenia Wiosny Ludów (1848-49) stosunkowo słabo objęły ziemie polskie. Szczególnie dotyczy to Królestwa Polskiego, gdzie po Powstaniu Listopadowym nastroje rewolucyjne utrzymywały się przez kilka jeszcze lat, ale stopniowo wygasły.

  Dominowały tu tendencje panslawistyczne, zmierzające do ugody (w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Emigracja i jej główne ugrupowania

   

  Po Powstaniu Listopadowym (1830-31) około 9 tys. Polaków zdecydowało się na emigrację, która nazwano „Wielką”, a miano to bardziej niż z liczebnością wiązało się z jej dziełem. Emigranci wywodzili się z elit społecznych (politycy, ludzie kultury, oficerowie). Zdecydowaną większość wśród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /6 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Powstania Listopadowego

   

  27 XI 1815 Królestwo Polskie otrzymało konstytucję. Nadał ją car Aleksander I, który od 1812 ulegał liberalnym poglądom. Dosyć szybko zraził się jednak do tej ideologii, co dosyć łatwo zrozumieć uwzględniając, że jednym z podstawowych dążeń caratu było podporządkowanie wszystkich prowincji i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /7 224

  praca w formacie txt

Do góry