Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ZSRR i III Rzesza wobec Polski do 1 września 1939

   

  Rosja i Niemcy były głównymi przeciwnikami ukształtowanego po I wojnie światowej systemu wersalskiego. Były one jednocześnie sąsiadami, a wcześniej zaborcami Polski, która w dniu zakończenia wojny odzyskała niepodległość „ich kosztem”. Toteż w Niemczech od początku mówiło się o Polsce jako o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka sanacji z opozycją w latach 1929 - 1930

   

  Przewrót majowy (12-15 1926) wprowadził pozaparlamentarny system rządów. Grupa polityków skupionych wokół Piłsudskiego dążyła do ograniczenia (degradacji) roli parlamentu w systemie organów państwowych i partii w systemie politycznym państwa. Piłsudski w świetle prawa uzależniony był od parlamentu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w latach 1919 - 1926; jej główne założenia

   

  Polska odzyskała niepodległość w momencie osłabienia dwóch wielkich sąsiadów: Rosji i Niemiec - państw, które przegrały w I wojnie światowej, były przeciwnikami stworzonego po niej systemu wersalskiego (dążyły do jego obalenia) i pozostawały w izolacji międzynarodowej. Istniała jednak realna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamach majowy 1926 roku - geneza i skutki

   

  Niestabilny układ polityczny, ciągle zmieniające się rządy (od pocz. 1919 do V 19126 było ich 14), trudności w wyłanianiu koalicji i konieczność tworzenia rządów pozaparlamentarnych, uzależnienie władzy wykonawczej od permanentnie skłóconego parlamentu i w ogóle mała funkcjonalność konstytucji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczne tło przewrotu majowego

   

  Jesienią1925 roku w obliczu kryzysu gospodarczego i załamania złotego upadł rząd Władysława Grabskiego. W tym samym czasie układ w Locarno pogorszył położenie międzynarodowe kraju, a dyplomacji polskiej nie udało się temu zapobiec.

  Nowym premierem został Aleksander Skrzyński, którego rząd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczne konsekwencje przewrotu majowego

   

  W maju 1926 roku dokonał się w Polsce przewrót wojskowy. Oddziały lojalne wobec marszałka Piłsudskiego pokonały w trakcie trzydniowych walk wojska rządowe. Ustąpił prezydent Wojciechowski i rząd Witosa. Marszałek Sejmu Maciej Rataj za radą Piłsudskiego powierzył misję utworzenia rządu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna sanacji w latach 1926 - 1935. (Piłsudski u władzy w latach 1926 - 35)

   

  W dniach 12-15 V 1926 J. Piłsudski dokonał, przy poparciu wojska i lewicy parlamentarnej (PPS, PSL-„Wyzwolenie”) udanego zamachu stanu. Wydarzenie to rozpoczęło rządy Piłsudczyków (od 1935 bez Piłsudskiego).

  Przejęcie władzy przez Marszałka zapoczątkowało przebudowę ustroju państwa zmierzającą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja polityczna i walka o prezydenturę Rzeczypospolitej w 1922 roku

   

  Wybory do Sejmu i Senatu odbyły się 5 i 12 XI 1922. Zgłoszono 19 list kandydatów. Do wyborów przystąpiło 68 % uprawnionych, a w woj. południowo-wschodnich odsetek ten był jeszcze niższy. W rezultacie wyborów do Sejmu powstał nowy układ polityczny. Prawica skupiona w bloku Chrześcijańskiej Jedności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja marcowa 1921 roku

   

  Konstytucja marcowa uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 17 III 1921, składała się z 7 rozdziałów oraz 126 artykułów i była wzorowana na konstytucji III Republiki Francuskiej z 1785 („republika kolesiów”).

  Przed jej uchwaleniem główne spory toczyły się wokół: zakresu władzy prezydenta, kształtu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt polsko - ukraiński

   

  Spornym obszarem między Polską, a Ukrainą stała się Galicja Wsch., gdzie etnicznie przeważali Ukraińcy, ale w miastach (głównie we Lwowie, gdzie Polacy stanowili 62 % , Żydzi 20 %, Ukraińcy 18 % ludności) większość i to zdecydowaną stanowili Polacy. W czasie I wojny światowej świadomość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 845

  praca w formacie txt

Do góry